Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

Jan Willem van de Maat

Onderzoeker bij Movisie

030 789 22 32 j.vandemaat@movisie.nlHet experiment ‘Sociale functie op eigen benen’ is een initiatief van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, Movisie en Platform31.

Logo Movisie
PL31-logo-66mm-zwart

Sociale functie op eigen benen

Onderdeel van experimentenprogramma Langer Thuis


Door de strengere indicatiestelling voor de toegang tot verzorgingshuizen, zien steeds meer verzorgingshuizen zich genoodzaakt de deuren te sluiten. Mensen dienen langer zelfstandig thuis te wonen en willen dat vaak ook. Er zijn momenteel ongeveer 80 verzorgingshuizen met concrete plannen om te sluiten, en al meer dan tien verzorgingshuizen zijn de laatste jaren daadwerkelijk gesloten. Adviesbureau Berenschot heeft onlangs berekend dat de komende jaren 800 van de 2000 verzorgings- en verpleeghuizen zullen sluiten.

Met het sluiten van verzorgingshuizen vallen voor oudere bewoners in de wijk en in omliggende aanleunwoningen belangrijke voorzieningen weg, zoals maaltijdvoorziening, dagactiviteiten, ontmoeting en 24-uurs zorg. Daarmee ligt een prangend vraagstuk op tafel: wie gaan de weggevallen functies opvangen, zodat ouderen daadwerkelijk langer zelfstandig thuis kunnen wonen? Pakken bewoners in de buurt dit op? Zien zorg- of welzijnsorganisaties, of woningcorporaties dit als hun taak? Of springen nieuwe commerciële aanbieders in dit gat? En wat is hierbij de rol van de gemeente? Dit vraagstuk laat zich extra sterk voelen in plattelandsgemeenten, waar het verzorgingshuis soms een van de laatste voorzieningen in een dorp is.

Sluitende verzorgingshuizen

Wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Movisie deed een kwalitatief onderzoek bij een landelijk werkende woningcorporatie en zeven locaties. Zij publiceerde hier over de studie: Sluitende verzorgingshuizen, wie vangt de sociale functie op in de wijk? Uit de studie blijkt dat de oplossing voor het wegvallen van de sociale functie vanuit het verzorgingshuis nadrukkelijk ligt in de samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Gemeenten lijken hun rol bij de sluiting van een verzorgingshuis nog voorzichtig aan het aftasten te zijn, terwijl zij zeker een verantwoordelijkheid hebben in het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van zelfstandig wonende ouderen. Welzijnsorganisaties zijn een voor de hand liggende partij om de sociale functie van het gesloten verzorgingshuis mee te helpen opvangen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat dit in de praktijk nog nauwelijks gebeurt. De zorgorganisatie, woningcorporatie, gemeente, welzijnsorganisatie, vrijwilligers en ouderen moeten allemaal een duit in het zakje doen om de sociale functie op een nieuwe manier vorm te geven. De eigenaar van het vastgoed, meestal de woningcorporatie of zorgorganisatie, is de aangewezen partij om het voortouw te nemen en het gesprek hierover te organiseren. Eerst met de bewoners en vervolgens met andere partijen die in de specifieke situatie nodig zijn om de sociale functie op te vangen. Belangrijk is vooral: start tijdig én maak samen een actieplan.

Zie: Plan nodig voor ouderen in aanleunwoningen

Verkenning Medisch en sociaal verbonden

Een soepele en duurzame samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal werk – schakelen van gezond naar sociaal – staat hoog op de agenda. Maar het gaat niet vanzelf, zo is gebleken. Movisie deed een verkennend onderzoek naar wat deze samenwerking oplevert en wat hierin goed werkt ingezoomd op ouderen die langer zelfstandig thuis wonen. Van het bouwen aan vertrouwen tussen professionals tot het gebruikmaken van een eenvoudige werkwijze. Ook zetten we in deze publicatie acht goede praktijkvoorbeelden voor u op een rij.

Het onderwerp ‘schakelen van gezond naar sociaal’ is uitgewerkt aan de hand van een verkenning van literatuuronderzoek, praktijkvoorbeelden, interviews en een focusgroep. Op basis hiervan zijn aanbevelingen geformuleerd, gericht op de doorverwijzing en samenwerking tussen eerstelijnsgezondheidszorg en sociaal werk in de ondersteuning en zorg voor ouderen.

Publicatie: Medisch en sociaal verbonden, over de gouden kansen voor samenwerking tussen de eerstelijnszorg en het sociaal werk, februari 2016

Zie: Verkenning Medisch en sociaal verbondendeel deze pagina via:

Medisch en sociaal verbonden

Soepele samenwerking tussen eerstelijnszorg en sociaal werk

Een soepele en duurzame samenwerking tussen de eerstelijnsgezondheidszorg en het sociaal werk gaat niet vanzelf, zo is gebleken. Movisie deed een verkennend onderzoek naar wat deze samenwerking oplevert en wat hierin goed werkt.

Lees verder


Sluitende verzorgingshuizen

Wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Het ministerie van VWS schat in dat de komende jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen? Deze publicatie brengt de mogelijke oplossingen in kaart.

Lees verder