Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26


deel deze pagina via:

Contact

Tineke Lupi

Tineke Lupi

Projectleider

06 57 94 37 51


Pilots om inzicht te geven in vernieuwingskansen serviceflats

Onderdeel van experimentenprogramma Langer Thuis


Wat kunnen serviceflats doen om hun concept weer aantrekkelijk te maken? Zelfstandig wonen met dienstverlening achter de hand is, zeker in een tijd waarin ouderen langer thuis blijven, kansrijk. Daarvoor hebben bestaande serviceflats niettemin een ingrijpende vernieuwing nodig, zo laat onderzoek zien.

Samen met VvE Belang, Achmea en RVO wil Platform31 daarom met een aantal serviceflats testen welke innovatie mogelijk is op het gebied van zorg- en dienstverlening en de financieringsmogelijkheden voor het renoveren van hun gebouw. Andere serviceflats inspireren en een voorbeeld bieden zijn de belangrijkste doelen van deze pilots.

Vernieuwingsopgave

Tijdens een symposium van VvE Belang bleek onlangs dat besturen van serviceflats behoefte hebben aan concrete oplossingen en intensieve begeleiding bij hun vernieuwingsopgave. VvE Belang vroeg de minister voor Wonen om ondersteuning bij het moderniseren van een aantal serviceflats. Hij gaf gehoor aan deze oproep en vroeg Platform31 een aantal pilots uit te voeren bij bestaande flats.

Probleemgevallen weer aantrekkelijk maken

In het project komen twee typen problematische serviceflats aan bod: serviceflats die door een verouderd dienstenpakket kampen met leegstand en complexen die hierin al slagen gemaakt hebben, maar door de staat van het gebouw minder goed in de markt blijven staan. Bij het eerste type moet in de pilot duidelijk worden hoe een flat via een vernieuwend aanbod van woon- en zorgdiensten weer aantrekkelijk kan worden voor de senior die op zoek is naar een goede woning maar de zekerheid wenst van zorg en diensten achter de hand. Bij het type waarvan het gebouw niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, staat de financiering centraal in de pilot. Hier is de belangrijkste vraag hoe je als bestuur middelen aantrekt voor een ingrijpende renovatie van de flat.

Eindadvies

Om de uitkomsten en conclusies van beide pilots te delen, staat voor besturen van serviceflats een bijeenkomst op de planning in voorjaar 2016. Daarna geven de deelnemers aan het project hun eindadvies aan besturen van serviceflats. In dit eindadvies komen ook aanbevelingen voor partijen die in serviceflats kunnen investeren, zoals gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars.

Behoefte zelfstandig wonen met diensten

Binnen het programma Langer Thuis heeft Platform31 in 2014 en 2015 onderzoek gedaan naar de kansen van serviceflats binnen de vraag van ouderen naar beschutte woonvormen. Conclusie van dit onderzoek is dat de behoefte aan vormen van zelfstandig wonen met diensten misschien wel groter is dan ooit tevoren, , maar dat de huidige serviceflats die dit bieden vaak verouderd zijn. De bestaande complexen sluiten in product en organisatievorm niet meer aan bij de eisen van de doelgroep, zeker in vergelijking met andere opties in de markt. Er liggen dus kansen, maar om deze te pakken is ingrijpende vernieuwing nodig.

Kennis- en experimentenprogramma ‘Langer thuis’

‘Langer thuis’ is het kennis- en experimentenprogramma van Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg, MOVISIE en Platform31. Het langer zelfstandig wonen en de hervorming van de langdurige zorg vraagt om nieuwe aanpakken, instrumenten en kennisspreiding. Langer thuis werkt aan verbetering van bestaande woonarrangementen en het nieuwe samenspel tussen gemeenten, burgerinitiatieven en ‘sociale’ ondernemers.

platform31.nl/langerthuis

Lees ook: