Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26


deel deze pagina via:

Contact


Voor meer informatie over Comfortabel wonen met dementie kunt u contact opnemen met:

Annette Duivenvoorden
Annette Duivenvoorden
Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest
Netty van Triest
Senior projectleider

06 57 94 35 26

Tineke Lupi
Tineke Lupi
Projectleider

06 57 94 37 51


Comfortabel wonen met dementie

Onderdeel van experimentenprogramma Langer Thuis


“Een standaardpakket aan hulpmiddelen is niet de oplossing om langer zelfstandig te wonen. Familie, mantelzorgers, corporaties en andere zorgaanbieders moeten eerst met andere ogen naar het dagelijkse leven van een persoon met dementie in de eigen woning kijken. Deze nieuwe blik leidt dan niet tot grote bouwkundige aanpassingen maar juist precieze, kleinere ingrepen. Hier is veel winst mee te maken”, stelt onderzoeker Tineke Lupi van Platform31 in de uitgave Comfortabel wonen met dementie.

Vanuit de lijn Voorbij het verzorgingshuis ontwikkelt het kennis- en experimentenprogramma Langer thuis op het traject Comfortabel wonen met dementie verschillende kennisproducten en activiteiten. In dit dossier de laatste stand van zaken.

Als gevolg van de vergrijzing en veranderingen in de langdurige zorg, wonen steeds meer ouderen zelfstandig. In de nabije toekomst zal dit thuiswonen verder toenemen, ook onder groepen met beperkingen. Ouderen met beginnende en lichte dementie zijn zo’n groep. Nu al woont ruim 70 procent van ouderen met dementie zelfstandig en de verwachting is dat hun aantal zal groeien naar bijna een half miljoen. Belangrijk is dat niet alleen mensen met dementie zelf, maar ook hun mantelzorgers ondersteuning krijgen in hun thuissituatie.

Aanpassen van woon- en leefomgeving

Een van de manieren om langer thuiswonen voor mensen met dementie mogelijk
te maken, is het aanpassen van hun woon- en leefomgeving. Er is inmiddels veel kennis over dementie-vriendelijk wonen en ontwerpen, maar dit blijft vaak hangen
bij professionals.

Om ook burgers van deze kennis gebruik te laten maken heeft Platform31 voor het programma Langer thuis een handreiking voor woningaanpassingen bij dementie opgesteld, gericht op mantelzorgers en getoetst op gebruiksvriendelijkheid op een aantal plekken in de praktijk.


Publicaties

Huurders met dementie


Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met oudere huurders met (beginnende) dementie die hulp en aanpassingen in huis nodig hebben. In de uitgave’Huurders met dementie’ staat de vraag centraal wat een woningcorporatie met signalen van huurders en medewerkers kan doen, zodat ook ouderen met dementie zo lang mogelijk veilig en comfortabel in hun oude, vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.


Comfortabel wonen met dementie


Het kennisproduct bestaat uit twee rapportages: een handreiking, het toepassen in de praktijk en de inzichten daaruit. De Handreiking Comfortabel wonen met dementie omvat twee deelpublicaties met onder meer de achtergrond van het opstellen van de handreiking, de opbrengsten van de pilots en lessen uit het gehele project.

Er is veel inzicht opgedaan over de behoefte aan woningaanpassingen bij dementie en de wijze waarop de persoon zelf en
zijn of haar mantelzorgers daarbij het best ondersteund kunnen worden.
Blog

Dementerende in niemandsland

“Het was vanuit Platform31 lastig om de juiste experimentpartners te vinden. Woningcorporaties en zorgaanbieders gaven niet thuis. “Hoort niet bij onze kerntaak” of “Dit is echt iets voor … (de andere organisatie).

“Niemand is verantwoordelijk voor een integrale afstemming van wonen, zorg en welzijn. En dat moet veranderen.“, aldus Netty van Triest van Platform31 in haar blog, waarin ze gemeenten, corporaties en zorginstellingen oproept wel hun verantwoordelijkheid te nemen.

Toolkit

Vanuit Langer thuis verschijnt in het najaar 2014 een toolkit voor dementie voor woningcorporatie gepubliceerd en naar aanleiding daarvan een reeks van workshops.

Toolkit dementievriendelijke ontwerpen
Niet alle mensen met dementie reageren hetzelfde op prikkels. Er zijn drie typen dementerenden: de dolers, de evenwichtzoekers en de zen-dementerenden. De laatsten hebben vooral behoefte aan een rustige omgeving. Bij de eerste twee is een goed evenwicht in de mate van prikkeling belangrijk.

Met deze bril op is in de toolkit ontwikkeld en is materiaal verzameld over de inrichting van een ruimte, woning of gebouw die door mensen met dementie als prettig wordt ervaren.