Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Netty van Triest

Netty van Triest

Senior projectleider

06 57 94 35 26

LinkedIn

In de besloten LinkedIn-groep ‘Experiment All-inclusive’ staat discussie en uitwisseling tussen de experimentpartners centraal.

gerelateerd nieuws

Toekomstbestendig wonen begint vandaag

blog Netty van Triest, Platform31

Tot nu toe zijn het vooral gemeenten die met projecten hun oudere inwoners tot preventieve woningaanpassingen proberen te bewegen. Het is vooral de zorgverzekeraar die hierdoor bespaart op directe, medische kosten als gevolg van valongelukken. Deze ‘split incentive’ stimuleert ‘over de schutting gooi-gedrag’.

Lees verder


Vivium: Mensen zelfstandigheid teruggeven verandert bewoners én personeel

Bron: In voor zorg!

Vivium Zorggroep vormt 5 van zijn 11 locaties om naar een nieuw woonzorgconcept onder de noemer Zorgeloos Wonen. Het is hiermee een van de koplopers in het experiment ‘All-inclusive pension’ van ActiZ, Aedes-ActiZ Kenniscentrum Wonen-Zorg en Platform 31. De belangstelling voor het concept is overweldigend, in plaats van leegstand heeft Vivium nu een wachtlijst.

Lees verder


‘All-inclusive’ oplossing voor leegstand verzorgingshuizen?

Interview Danielle Harkes (Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg)
Bron: Radio Een Vandaag

Als oudere krijg je niet meer zo makkelijk een indicatie voor een verzorgingshuis als voorheen. Logisch gevolg lijkt dat verzorgingshuizen zullen sluiten, of niet? In Brabant wordt gekeken of het verzorgingshuis niet gewoon open kan blijven, maar dan wel voor eigen kosten. Als een soort all-inclusive zorg voor ouderen met modaal inkomen.

Luister


All-inclusive pension, nieuw woonproduct in het oude verzorgingshuis

Bron: Stedebouw en Architectuur – Mei 2014

De AWBZ versmalt. Eigenaren van verzorgingshuizen moeten daarom op zoek naar een nieuw verdienmodel. Er lijken kansen te liggen in het ‘zelfstandig verhuren’ met een zorg- en dienstenpakket voor de lage (midden)inkomens. Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg ondersteunen tien koplopers in hun aanpak. Hoe komen zij tot een nieuw verdienmodel?

Lees verder

Uitgelicht

All-inclusive

Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment staan in deze publicatie.

Lees verder


De marktpotentie van het
All-inclusive pension

In opdracht van ontwikkelgroep All-inclusive pension maakte SmartAgent op basis van een quickscan een onderbouwing over de doelgroepen, het verwachte marktaandeel van het woonconcept en de marketingstrategie. Hiervoor is gebruik gemaakt van twee databases, een marktonderzoek en leefstijlbenadering.

Lees verder


Langer thuis?
Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Deze publicatie laat zien hoe je het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig kan maken.
Wij inspireren u met acht projecten. Ieder project heeft als doel het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken.

Lees verder