Actueel

Pilots om inzicht te geven in vernieuwingskansen serviceflats

Zelfstandig wonen met dienstverlening achter de hand is, zeker in een tijd waarin ouderen langer thuis blijven, kansrijk. Wat kunnen serviceflats doen om hun concept weer aantrekkelijk te maken? Samen met VvE Belang, Achmea en RVO wil Platform31 met een aantal serviceflats testen welke innovaties en vernieuwingen mogelijk zijn.

Lees verder


Werken aan vitale wooncomplexen en woongemeenschappen voor ouderen

Veel collectieve woonvormen voor ouderen in wooncomplexen of woongemeenschappen verliezen na van verloop van tijd hun kracht. Wanneer bewoners ouder worden of meer zorg nodig hebben, ontmoeten zij elkaar doorgaans minder vaak. In de gemeenschappelijke ruimten zijn hierdoor minder activiteiten en ouderen die het een en ander gaan mankeren vereenzamen in hun appartement.

Lees verder


Afstemmen en gedeelde agenda’s noodzaak bij de omslag naar langer zelfstandig wonen

Het langer zelfstandig wonen van lichte zorgvragers vraagt een omslag in wonen, welzijn en zorg. Marnix Norder, voorzitter van het aanjaagteam Langer zelfstandig wonen pleit voor betere afstemming door een integrale aanpak vanuit bestuur en beleid. Één betrokken wethouder redt het niet, er zijn er meerdere nodig. Norder benadrukte deze opgave tijdens de Conferentie Langer Thuis op 27 mei 2015.

Lees verder


Woningvoorraad zorgdoelgroepen levert gemeenten hoofdbrekens op

Hoeveel woningen zijn er nodig voor mensen die langdurig zorg nodig hebben en thuis blijven wonen? En aan welke eisen moeten deze woningen en de woonomgeving voldoen? Veel gemeenten worstelen op dit moment met deze vragen. Zo blijkt uit het rapport Zicht op de woningvoorraad voor zorgdoelgroepen van Platform31.

Lees verder


Conferentie Langer Thuis

De verantwoordelijkheden van de gemeente voor inwoners met langdurige zorgvragen zijn door de nieuwe Wmo en de Wet langdurige zorg, fors toegenomen. Ook de nieuwe Woningwet vraagt om de ontwikkeling van nieuwe aanpakken. Vaak met minder middelen, en meer nog dan nu, in samenwerking met tal van partners. Hoe pak je dat aan? En hoe doen andere gemeenten dat? Woensdag 27 mei gaan we in op actuele vraagstukken en oplossingen.

Lees verder


Succesvolle burgerinitiatieven in wonen, welzijn & zorg

Een serie artikelen van het programma Langer Thuis levert de bouwstenen voor burgerinitiatieven om zich verder te ontwikkelen en samen te werken met de gemeente en lokale partners in wonen, welzijn en zorg.

Lees verder


Toekomstbestendig wonen begint vandaag

blog Netty van Triest, Platform31

Tot nu toe zijn het vooral gemeenten die met projecten hun oudere inwoners tot preventieve woningaanpassingen proberen te bewegen. Het is vooral de zorgverzekeraar die hierdoor bespaart op directe, medische kosten als gevolg van valongelukken. Deze ‘split incentive’ stimuleert ‘over de schutting gooi-gedrag’.

Lees verder


Langer zelfstandig wonen!

Platform31 en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg organiseren de corporatieleerkring Langer zelfstandig wonen om u te helpen de kansen en risico’s van nieuwe vastgoedontwikkelingen en -producten in kaart te brengen.

Lees verder

Uitgelicht

Duurzaam Thuis

Hoe te renoveren naar Nul-op-de-meter en Langer Thuis.

Platform31 en Energiesprong hebben de afgelopen tijd veel geleerd over hoe woningen geschikt te maken om er Duurzaam Thuis – oftewel Nul-op-de-meter & Langer Thuis – te blijven wonen. In deze publicatie: delen we de kennis die we het afgelopen jaar middels onderzoek, experimenten en een aanbodontwikkeltraject hebben opgedaan; beschrijven we de proposities die wij als kansrijk zien; en benoemen we de vragen die nog open staan.

Lees verder


Sluitende verzorgingshuizen

Wie vangt de sociale functie op in de wijk?

Het ministerie van VWS schat in dat de komende jaren zo’n 180 verzorgingshuizen hun deuren sluiten. Wie zijn aan zet om voor deze bewoners de sociale functie op te vangen? En op welke manieren kun je dat doen? Deze publicatie brengt de mogelijke oplossingen in kaart.

Lees verder


All-inclusive

Nieuw en betaalbaar woonserviceproduct in de verzorgingshuizen

Het woonzorgconcept All-inclusive is een goed alternatief voor het verzorgingshuis. Dat is een van de uitkomsten van een experiment dat Platform31 samen met 12 woningcorporaties en zorginstellingen, zogenoemde koplopers, heeft uitgevoerd. De resultaten van het experiment staan in deze publicatie.

Lees verder


Transformatie van serviceflats

De klassieke serviceflats, die in jaren 60 en 70 zijn ontstaan, hebben ook in de 21e eeuw volop kansen. Dat blijkt uit het rapport Transformatie van serviceflats. Het concept moet dan wel in een nieuwe jas gestoken worden.

Lees verder


Langer thuis?
Toekomstbestendig wonen begint vandaag!

Deze publicatie laat zien hoe je het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig kan maken.
Wij inspireren u met acht projecten. Ieder project heeft als doel het wonen en de woningen van senioren toekomstbestendig te maken.

Lees verder