Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Lydia Sterrenberg

Lydia Sterrenberg

Senior projectleider


logo Platform31 - 234
logo Pharos

Gezond In

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter.

Het overhevelen van taken naar gemeenten en de beweging naar meer eigen kracht en samen-redzaamheid hebben invloed op de wijk. Gaandeweg ontstaat er een meer integrale agenda voor wonen, welzijn en zorg. Daarin maken partijen gezamenlijk keuzes over woonruimteverdeling, spreiding van zorgdoelgroepen naar draagkracht en draaglast en de sociale en fysieke infrastructuur van wijken.

Op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken krijgen 164 gemeenten extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Het stimuleringsprogramma Gezond in… helpt deze GIDS-gemeenten bij een integrale aanpak voor het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In de periode 2014-2017 zetten zij met dit innovatiebudget de gewenste stappen voor een integrale aanpak, waarin zij gezamenlijke keuzes maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij die keuzes staat lokaal maatwerk voorop.

Het stimuleringsprogramma Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het ondersteunt de gemeenten en geeft advies op maat. Voor meer informatie:

Studiedag ‘Boost’ de verandering!

Vanuit het stimuleringsprogramma Gezond in… organiseren Platform31 en Pharos op woensdag 21 juni de zesde landelijke studiedag. Op deze dag staat het teweeg brengen en borgen van verandering centraal. Wat zijn daarbij onontbeerlijke competenties? Hoe vorm je krachtige coalities die helpen bij het bereiken van je ambities?

Leerkring gezondheid en ruimte

Gerwin Gabry stelt in de leerkring de metafoor van de boom centraal. De fysieke leefomgeving is geworteld in de maatschappij. De bovengrondse ‘zichtbare’ ruimtelijke inrichting wordt ‘ondergronds’ gedragen door de samenleving – maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, leefbaarheid.

Leerkring Vernieuwers ‘preventieve aanpak armoede, schulden en gezondheid’

Vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… werken Platform31 en Pharos samen met vernieuwers in de leerkring en denktank ‘preventieve aanpak armoede en schulden en gezondheid’.