Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Lydia Sterrenberg

Lydia Sterrenberg

Senior projectleider


logo Platform31 - 234
logo Pharos

Gezond In

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – lopen gezondheidsachterstanden verder op.

164 gemeenten krijgen op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). In de periode 2014-2017 maken zij met dit innovatiebudget de slag om stappen te zetten in een integrale aanpak om op die manier te werken aan gezondheidsachterstanden. Lokaal maatwerk staat voorop.

Het stimuleringsprogramma Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het ondersteunt de gemeenten en geeft advies op maat.

Leerkring gezondheid en ruimte

Gerwin Gabry stelt in de leerkring de metafoor van de boom centraal. De fysieke leefomgeving is geworteld in de maatschappij. De bovengrondse ‘zichtbare’ ruimtelijke inrichting wordt ‘ondergronds’ gedragen door de samenleving – maatschappelijke betrokkenheid, sociale cohesie, leefbaarheid.

Leerkring Vernieuwers ‘preventieve aanpak armoede, schulden en gezondheid’

Vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… werken Platform31 en Pharos samen met vernieuwers in de leerkring en denktank ‘preventieve aanpak armoede en schulden en gezondheid’.