Brochures Gezond in…

Brochure Gezond in...
Pdf, 881 kB (Nederlands)
Pdf, 458 kB (Engels)
Pdf, 458 kB (Engels)

Gezond in...

Onze maatschappij heeft baat bij gezonde burgers. Ze participeren meer, zijn zelfredzamer, maken minder gebruik van uitkeringen en leveren een grotere bijdrage aan de economie. Echter, niet iedereen is even gezond en – als we niets doen – worden gezondheidsverschillen tussen mensen groter.

Het overhevelen van taken naar gemeenten en de beweging naar meer eigen kracht en samen-redzaamheid hebben invloed op de wijk. Gaandeweg ontstaat er een meer integrale agenda voor wonen, welzijn en zorg. Daarin maken partijen gezamenlijk keuzes over woonruimteverdeling, spreiding van zorgdoelgroepen naar draagkracht en draaglast en de sociale en fysieke infrastructuur van wijken.

Op basis van de sociaaleconomische statusscores van hun wijken krijgen 164 gemeenten extra middelen via de decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad (GIDS). Het stimuleringsprogramma Gezond in… helpt deze GIDS-gemeenten bij een integrale aanpak voor het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. In de periode 2014-2017 zetten zij met dit innovatiebudget de gewenste stappen voor een integrale aanpak, waarin zij gezamenlijke keuzes maken op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Bij die keuzes staat lokaal maatwerk voorop.

Het stimuleringsprogramma Gezond in… wordt uitgevoerd door Pharos en Platform31. Het ondersteunt gemeenten en geeft advies op maat. In dat kader werkt Platform31 aan projecten op het snijvlak van de verschillende domeinen. Hierin komen diverse thema’s samen, zoals zorg, wonen en wijken, ruimte en (sociale) economie. Enkele voorbeelden:

  • Leerkringen: ‘Gezondheid & Ruimte’ en ‘Preventieve aanpak armoede, schulden en gezondheid’
  • Publicaties: ‘Integraal werken in de wijk’ en ‘Burgerkracht voor gezonde achterstandswijken’
  • Instrumenten en tools: Inzicht in sociaal-economische gezondheidsverschillen op wijkniveau