Contact

Saskia Hinssen

Saskia Hinssen

Teamleider Marketing en Communicatie / Persvoorlichter

Samenwerkingsverbanden

Platform31 ondersteunt verschillende samenwerkingsverbanden in de vakwereld inhoudelijk en organisatorisch.

Huren met Energie

De duurzaamheidsdoelstellingen uit het Nationaal Energieakkoord en het Convenant Energiebesparing Huursector zijn ambitieus. Corporaties moeten alle zeilen bij zetten om deze te behalen. Vandaar dat het ministerie van Binnenlandse Zaken opdracht gaf aan Aedes en Platform31 om de corporaties tot medio 2017 met raad en daad terzijde te staan.

Gezond in

Gezond in… is het stimuleringsprogramma dat GIDS-gemeenten helpt bij het versterken van hun lokale aanpak van gezondheidsachterstanden. Het gaat daarbij niet om blauwdrukken maar om het aansluiten bij wat gemeenten al doen. Het programma biedt de gemeenten vier jaar lang advies op maat en ondersteuning.

Op Dezelfde Leest

Op Dezelfde Leest is een leergang over het opstellen van bestemmingsplannen. De leergang behandelt de juridische vertaling van nieuwe ontwikkelingen naar en in het bestemmingsplan. Denk hierbij aan de Wet ruimtelijke ordening, het Actualiteitenbesluit, de Omgevingswet (in wording) en Nu al Eenvoudig Beter.

Kennisplatform Demografische Transitie

Platform31 draagt bij aan het maken en delen van kennis over krimp, vergrijzing en ontgroening. Het Kennisplatform Demografische Transitie wordt gecoördineerd door Platform31 en draagt bij aan het maken en delen van kennis over demografische transitie via:

Wat Werkt in de Wijk

Wat Werkt in de Wijk (WWidW) is dé vakgemeenschap voor effectieve wijkinterventies en biedt u een interactief kennisplatform, diverse thema- en partnerbijeenkomsten en trainingsmiddagen waar kennis en netwerk samenkomen.