Kennisdossier Vitale Binnensteden

Contact

Arjan Raatgever

Arjan Raatgever

Senior projectleider

06 57 94 39 38

Hanneke van Rooijen

Hanneke van Rooijen

Projectleider

06 57 94 18 91

Barbara Heebels

Barbara Heebels

Projectleider

06 23 01 27 99


Deel deze pagina via:


Praktijkprogramma's Platform31

Pilot Verlichte regels winkelgebieden


Vanuit de nationale Retailagenda is Platform31 in het voorjaar van 2015 gestart met de pilot ‘Verlichte regels winkelgebieden’. In deze pilot wordt in een aantal winkelgebieden in Nederland geëxperimenteerd met het anders toepassen, wijzigen of schrappen van knellende regels. De hoofdvraag daarbij gaat uit van een fictieve nulsituatie: als we in dit winkelgebied (nog) helemaal geen regels zouden hebben, welke regels vinden we dan minimaal nodig?

Lees meer

Experiment Aangename Aanloopstraten

Platform31 gaat samen met o.a. het ministerie van BZK, de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, externe experts en tien experimentpartners actief aanloopstraten aanpakken om bij te dragen aan compactere winkelgebieden met als doel: toekomstbestendige binnensteden én aangename aanloopstraten.

Dit experiment zoekt pro-actief de hobbels in de weg daarnaartoe en biedt aanloopstraten een wenkend perspectief.

Wat zijn succesvolle strategieën voor verschillende typen aanloopstraten? (Hoe) kun je schuiven met winkels en eigendom? (Hoe) kun je de juiste partijen binden? Welke invulling kun je vinden voor leegstaande en vrijkomende winkels? Wat kost het, wat kan het opleveren en wat zijn bruikbare financiële arrangementen?

Lees meer