Kennisdossier Vitale Binnensteden

Contact

Hanneke van Rooijen

Hanneke van Rooijen

Projectleider

06 57 94 18 91

Barbara Heebels

Barbara Heebels

Projectleider

06 23 01 27 99

Denise Vrolijk

Denise Vrolijk

Projectleider

06 57 94 17 63


Deel deze pagina via:


Vitale Binnensteden - Winkelgebied van de toekomst

Winkelgebied van de toekomst I

In 2014 publiceerde Platform31 ‘Winkelgebied van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking’, in opdracht van Detailhandel Nederland en in samenwerking met BRO, Droogh Trommelen en Partners, IPO, IVBN, Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MKB Nederland, Locatus, NEPROM, NVM Business, P10, Seinpost, Vastgoed Belang, VNG en VNO/NCW. In deze publicatie worden 8 dominante trends voor winkelgebieden en binnensteden beschreven, is een analyse van partijen en belangen opgenomen en een uitgebreid overzicht van het beschikbare instrumentarium om aan winkelgebieden en binnensteden te werken.

Meer informatie: Winkelgebied van de toekomst: bouwstenen voor publiek-private samenwerking


Winkelgebied van de toekomst II

Begin 2015 volgde de publicatie ‘Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk’. In deze publicatie ligt de focus op handelingsperspectieven voor partijen in winkelgebieden. Daarbij kijken we naar vier domeinen: kennis, visie, procesvoering en uitvoering. Deze publicatie biedt een bruikbare checklist om langs te lopen bij de totstandkoming van lokale of regionale strategieën voor winkelgebieden. We nodigen alle betrokkenen bij winkelgebieden uit om deze lessen aan te passen aan hun specifieke situatie, in publiek-private samenwerking in de praktijk te brengen en toekomstbestendige winkelgebieden in Nederland dichterbij te brengen.

Meer informatie: Winkelgebied van de toekomst: lessen voor de praktijk