Kennisdossier Vitale Binnensteden

Vitaminen voor de binnenstad

Nieuws uit kennisdossier Vitale binnensteden wordt vier keer per jaar gebundeld in de nieuwsbrief Vitaminen voor de binnenstad.

Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mail naar Luca de Boer.


Deel deze pagina via:

Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Vitale binnensteden

De binnenstad van place to buy naar place to be

De binnenstad als place to be in plaats van place to buy. De quickscan van de binnenstadsplannen en detailhandelvisies van de G32-gemeenten maakt deze én meerdere trends zichtbaar. Evenals de focus op beleving en vermaak (profileren), een compactere binnenstad (concentreren) en meer publiek-private organisatiekracht (organiseren). Platform31 bundelt de belangrijkste kennis over de ontwikkeling van de binnenstad voor u in een overzichtelijk kennisdossier.

Lees meer over het kennisdossier Vitale binnensteden.

Programma Vitale binnensteden bekend gemaakt

Ook in 2017 organiseert Platform31 met haar partners een stevig binnenstadsprogramma, met daarbinnen verschillende grote en kleine projecten. We richten ons daarbij op publieke en private partijen. De hoofdthema’s voor 2017 zijn binnenstadssamenwerking, specialisering en regionalisering van binnensteden en de smart binnenstad. Wilt u meer weten, meedenken of meedoen?
Lees verder

Folder Binnenstad van de toekomst
Folder De binnenstad van de toekomst