Stedelijke Vernieuwing - etalage

Best practices

(Voor de site van het project, klik op de titel.)

*Genderhof Eindhoven: van verzorgingshuis naar magic mix
In het Eindhovense verzorgingshuis Genderhof daalt het aantal ouderen gestaag en neemt een diverse mix van andere bewoners toe. Zo wonen ouderen, arbeidsmigranten, studenten, starters, expats, ex-dak- en thuislozen en gescheiden mensen samen onder één dak. De nieuwe bewoners krijgen een tijdelijk huurcontract voor minimaal drie maanden en wonen gemixt tussen de ouderen.

Tijdelijke transformatie ACTA-gebouw
Transformatie van kantoren naar tijdelijke woningen blijkt veel makkelijker dan gedacht. Zo werd het voormalig kantoorpand ACTA getransformeerd naar tijdelijke studentenwoningen. Studenten hielpen mee met klussen. De aanwezige voorzieningen werden zoveel mogelijk gebruikt. De kosten waren gemiddeld 9.500 euro per studentenwoning.

Bruishuis Arnhem: bewoners verhuren, exploiteren en beheren
Bruishuis is een uniek woon- en werkcomplex in het hart van Malburgen in Arnhem. Vrijwilligers van Stichting Bewonersbedrijf Malburgen verhuren, exploiteren en beheren dit voormalig verzorgingshuis. De eigenaar, woningcorporatie Volkshuisvesting Arnhem pakt alleen het cascobeheer nog op. In het pand wonen gescheiden mensen, studenten en mensen met een psychiatrische achtergrond.

Woningabonnement Deventer: energiezuinig zonder investering
Het Woningabonnement in Deventer biedt consumenten de mogelijkheid de woning energiezuinig te maken zonder zelf een euro te hoeven investeren. Zij kunnen de woningisolatie, energiezuinige cv-installatie of zonnepanelen aanleggen tegen een vaste maandelijkse energierekening. En die hoeft niet hoger te zijn dan de huidige rekening.

Klussen in de portiekflat Amsterdam
Het klushuisconcept bestaat al een jaar of tien. Huizen met veel achterstallig onderhoud, in niet-populaire wijken worden tegen gereduceerde prijzen te koop aangeboden. Op voorwaarde dat de nieuwe eigenaar de woning renoveert op hoog niveau en er zelf gaat wonen. Nieuw zijn de grootschalige projecten in typische portiekflats.

Seniorenmakelaar Vidomes`
Verhuizen naar een aangepaste woning is een grote stap voor senioren. De seniorenmakelaar van Vidomes is een effectieve interventie om hen te verleiden door te stromen zodat schaarse eengezinswoningen vrijkomen. Doorstroming moet bevorderd worden om huurders in geschikte woningen te kunnen huisvesten.

Zorgverzekeraars in de wijk
Gemeente Rotterdam sloot met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ convenanten om de gezondheid in vijf wijken te verbeteren. Om de gezondheidssituatie te verbeteren zijn verschillende initiatieven en projecten gestart, waaronder een buurtmoestuin in het Oude Noorden.

Irenehof Peel en Maas
Irenehof is een tijdelijk demontabel wooncomplex met twintig zelfstandige woningen: vier 4-persoonswoningen voor kleine gezinnen van 60 vierkante meter en zestien woningen van 30 vierkante meter voor twee personen. De Irenehof werd in drieënhalve maand gebouwd en blijft ongeveer tien jaar staan. Bijzonder: het gebouw is demontabel en daardoor op elk gewenst moment verplaatsbaar. Bovendien zijn alle materialen herbruikbaar.

Havenkwartier in Breda: regelvrije zone
De gemeente creëerde een regelloze zone in het Havenkwartier en stuurde alleen op veiligheid. Om het verouderde bedrijventerrein niet te laten afglijden naar een no go-area, koos men om nieuwe initiatieven toe te laten. Het bestemmingsplan werd daarvoor in het gebied ‘uitgezet’. Uiteindelijk kwamen er een stadsstrand, een skatehal en de sloepenhaven. De nieuwe voorzieningen zijn een groot succes. Ze laten het gebied weer bloeien.

De Studio in Amsterdam
Na 10 jaar leegstand zijn er in het oude GAK-gebouw aan de A10 in Amsterdam-West 650 zelfstandige studio’s tussen de 28 en 44 vierkante meter gerealiseerd voor jongeren. Inmiddels wonen er verschillende jonge doelgroepen, zoals studenten, promovendi, jonge werkenden en alleenstaande minderjarige asielzoekers (AMA’s).

Fenixlofts Rotterdam: onbegrensde variatiemogelijkheden
In de Fenixlofts in Katendrecht kan de koper op basis van modules van 20 m2 zijn woning vrijwel volledig zelf bepalen: de vierkante meters, het aantal en de ligging van de verdiepingen, de plattegrond van het huis, vrijwel alles is mogelijk. Een typisch voorbeeld van vraaggerichte stedelijke ontwikkeling. Eén van de succesfactoren van Fenixlofts is de procesmatige aanpak waarin zoveel mogelijk potentiële kopers, ondernemers en omwonenden zijn betrokken.

Shared living in The Student Hotel Den Haag
Het voormalige verzorgingshuis Limburg Stirum Huis in de Haagse Schilderwijk werd omgebouwd tot een nieuw woonconcept voor jongeren. Sinds september 2014 kunnen studenten 310 kant-en-klare kamers huren met collectieve ontmoetings- en recreatieruimtes in The Student Hotel. Het Student Hotel staat symbool voor shared living.

Havenkwartier Deventer
Een schoolvoorbeeld van organische stedelijke ontwikkeling. Toen het oude masterplan voor Deventer Havenkwartier in 2006 werd afgeschoten lag de weg open voor het maken van een nieuw plan waarbij pakweg driehonderd kleine gebruikers en investeerders werden betrokken.

High Tech Campus in Eindhoven: vergunningen in coöperatie
Procedures voor milieuvergunningen kunnen lang duren en ingewikkeld zijn. Voor de bedrijven op de High Tech Campus in Eindhoven (HTCE) is daarom één vergunning afgegeven aan de Coöperatieve Vereniging Milieu (CVM). Die coöperatie regelt vervolgens deelvergunningen per bedrijf. Dat is overzichtelijk en de verantwoordelijkheid ligt bij de bedrijven zelf.

Nieuw concept verzorgingshuis in Voorst
In het Gelderse Voorst geeft de dorpsgemeenschap vorm aan een nieuw concept in het verzorgingshuis De Benring. Gezamenlijk ontwikkelen de woonzorgcoöperatie, Habion en de zorgorganisaties Trimenzo en ’s Heerenloo een vitaal wooncomplex voor kwetsbare ouderen en mensen met een verstandelijke beperking. Ze doen dat vanuit principes als ontmoeting, veiligheid, eigen regie en samenredzaamheid.

Vernieuwend opdrachtgeverschap in Bergen op Zoom
Woningcorporatie Stadlander experimenteert enige jaren met vernieuwend opdrachtgeverschap. Het adagium van deze corporatie luidt: de aanwezige kennis, creativiteit en vakmanschap van marktpartijen inzetten om de prijs-kwaliteitverhouding van vastgoedproducten te verbeteren, alsmede een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid en de economische versterking van de wijk.

Coehoorn Centraal Arnhem
Arnhem heeft gekozen voor het (gedeeltelijk) loslaten regie van de wijkontwikkeling in het oostelijk deel van het Coehoorngebied. In Coehoorn Centraal wordt kennis opgebouwd over nieuwe vormen van revitalisering van wijken in een stedelijke omgeving.

Gebiedsonderneming in Stadsweide Enschede
Stadsweide, een binnenstedelijke locatie in Enschede met veel verschillende grondeigenaren, heeft een gebiedsonderneming opgezet. In een gebiedsonderneming kunnen op verschillende momenten verschillende partijen deelnemen voor een vooraf afgesproken periode met een voor elke partij gewenst rendement. De gemeente heeft geen middelen en neemt enkel regisserende rol in.

Propositielab Lelystad
In het propositielab werken bewoners samen met ondernemers, bedrijven en instituties aan concrete voorstellen om de Zuiderzeewijk leefbaarder te maken. Een proces zonder einddoelen en planning, waarin de gemeente en corporatie als gelijkwaardige partners mee denken en werken aan de initiatieven.