Stedelijke Vernieuwing - etalage

Wederopbouw en stadssanering


Net na de Tweede Wereldoorlog is alle focus in steden gericht op herstel van oorlogsschade. In de jaren vijftig verschuift het beleid in de steden richting sanering en krotopruiming. Overal worden ‘krotten’ in oude wijken gesloopt om plaats te maken voor veelal economische functies (reconstructie), zoals grootschalige kantoorpanden, moderne winkelboulevards, verkeersdoorbraken en parkeergarages. Belangrijk motief is de drang om de binnensteden tot een economisch centrum te ontwikkelen. De volkshuisvestelijke problemen in de oudere binnenstadsbuurten probeerde men vooral op te lossen door middel van afbraak. Voor bewoners uit saneringsgebieden werden op grote schaal nieuwe uitbreidingswijken gebouwd aan de randen van de stad.