Stedelijke Vernieuwing - etalage

Conclusies


Hiermee verschuift de focus in de stedelijke vernieuwing na 2014 van een vooral fysieke vernieuwing van achterstandswijken (voor de voordeur) naar een gebiedsgerichte sociale inzet op huishoudenniveau die met name individuele welzijnsverbetering beoogd (achter de voordeur). Niet alleen het rijksbeleid maar met name de langdurige economische crisis van 2008 tot 2015 heeft hier aan bijgedragen. We moeten niet vergeten dat het Stedenbeleid en wijkenbeleid was beoogd als trigger money. De rijksbijdrage moest een multipliereffect teweegbrengen, die moest leiden tot lokale publieke en private investeringen van gemeenten, vastgoedbeleggers, woningcorporaties, bedrijven en eigenaar-bewoners. Het inzakken van de woning- en kantoormarkt heeft hier voor een belangrijk deel een streep doorheen gezet. Wat overblijft is een nieuwe wijkgerichte focus van een sociale aanpak die per gemeente wordt ingevuld. De zoektocht naar nieuwe wegen om tot fysieke vernieuwing van de stad te komen zijn in volle gang. Zie ook Nieuwe brandstof voor de stedelijke vernieuwing.

KernproblemenTijdBeleidSturing
Oorlogsschade, woningnood‘45-‘70Wederopbouw, sanering reconstructieRijk
Woningkwaliteit, 19e-eeuwse wijkenbegin ‘70 – eind ‘90StadsvernieuwingRijk → gemeente
Leefbaarheid, naoorlogse wijken, attractieve stedeneind ‘90 – ‘10GSB, ISV, wijkenaanpakGemeente, corporaties
Krimp, crisis, energie, zorg, financieringNuVernieuwing in lokale coalitiesMarkt, burgers, gemeente

De rol van het Rijk om gebieden met prangende maatschappelijke problemen te verbeteren is door de jaren heen veranderd. Van directe beleidsturing, naar financieel aanjagen, naar ondersteuning door kennis en kunde. Duidelijk is dat de nadruk de komende jaren komt te liggen bij samenwerkende lokale coalities. Het Rijk heeft met haar verschillende beleidsprogramma’s een belangrijke impuls gegeven aan deze samenwerking op wijkniveau, met name tussen bewoners, gemeente, woningcorporaties, welzijns- en zorgpartijen. Het is (voorlopig) aan deze partijen om de grote opgaven (sociaal én fysiek) in gebieden van de stad waar de stedelijke renaissance aan voorbij lijkt te gaan, op te pakken.