Stedelijke Vernieuwing - etalage

Contact

Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92


deel deze pagina via:


Overzichten


Overzicht – Rijksbeleid door de jaren heen tot nu

Begin 2015 heeft Minister Blok (BZK) in een brief de afronding van de stedelijke vernieuwing als rijksbeleid officieel beklonken. Dit betekent natuurlijk niet dat de vernieuwing van de stad stopt. Stedelijke vernieuwing is van alle tijden. Landelijk beleid kwam op gang na de WOII en is sindsdien regelmatig van koers gewijzigd. Kort samengevat is er een ontwikkeling waarneembaar van kaalslag en reconstructie naar stadsvernieuwing, en van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing. In dit artikel geeft Platform31 een overzicht van deze beleidsveranderingen.

Lees verder
-——-

Overzicht – Nieuwe brandstof voor de stedelijke vernieuwing

Sinds een aantal jaar hebben we te maken met veranderingen. Veranderingen waar we nog geen antwoord op hebben in een dynamiek die we niet voorzien hebben. De zoektocht naar nieuwe wegen om tot fysieke vernieuwing van de stad te komen is daardoor in volle gang. Dit overzicht wil een bijdrage leveren aan deze zoektocht. Het doel is om de lezer zowel een gestructureerd beeld te geven van de belangrijke trends, als te inspireren in zijn of haar huidige praktijk met verwijzingen naar best practices en publicaties.

Lees verder
-——-