Stedelijke Vernieuwing - etalage

Opinie

Komt stedelijke vernieuwing 2.0 uit het buitenland?

Europese kennis en ervaring inbrengen in de wijkaanpak. Het Deense model kan inspiratie bieden voor het programma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’.

Lees verder


Geen Franse wijkagent

“Nee, het cement in de Franse wijken is niet de wijkagent. Die bestaat er namelijk niet. Het cement in deze wijken bestaat uit de jongeren zelf.”

Lees verder


Bezint eer gij begint!

Hoe moeilijk is het voor wijkprofessionals om even níet in oplossingen te denken? Heel moeilijk!

Lees verder


Zijn de problemen de probleemwijk uit?

Waarom horen we nog zo weinig van de achterstandswijken in Nederland? Zijn de problemen weg? Gerard van Bortel laat in zijn proefschrift zien dat corporaties een stabiliserende en verbindende rol vervullen.

Lees verder

De Woningwet gaat pijn doen in de leefbaarheid van wijken!?

De Woningwet zet een hek om het werkdomein van corporaties. De focus van corporaties gaat terug naar het bouwen, verhuren en beheren van sociale woningen. Critici maken zich zorgen over het effect op de leefbaarheid in wijken en steden. Is deze zorg terecht?

Lees verder


Instituut eruit, buurt erin

In de studie Transformatie zorgvastgoed zijn tien praktijkvoorbeelden voor herbestemmen omschreven. De aanpak, de kansen en dilemma’s komen aan de orde. Ondernemerszin, creativiteit en het vinden van draagvlak onder de lokale gemeenschap blijken van groot belang.

Lees verder


Een schuldvrije corporatie heeft lagere huren

Er is een enorm controlesysteem opgebouwd om de risico’s van geleend geld te beheersen. Zonder geleend geld dus minder personeel bij corporaties én bij toezichthouders. Dat maakt het verhuren weer iets goedkoper.

Lees verder


Regisseren is niet hetzelfde als loslaten

“Ik vind dat ruimte moet worden gegeven aan de ontwikkelkracht van burgers … maar dat de overheid haar verantwoordelijkheid moet nemen om het overzicht te bewaren en keuzes te maken.”

Lees verder


We willen wel echt weten wat er leeft…

De opbouwwerkster vond het allemaal weinig effectief. “Eigenlijk horen we niets nieuws en krijgen we steeds dezelfde mondige burgers in de tent”, was haar reactie. Vandaar haar idee voor een praatpaal waarin men vrijuit anoniem een mening kan geven. “We willen wel echt weten wat er leeft…”

Lees verder