Stedelijke Vernieuwing - etalage

Contact

Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92

Deel deze pagina via:

Dit kennisdossier wordt mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing is van alle tijden. Iedereen heeft er zo zijn eigen beeld bij. Dat komt omdat het tot voor kort een formele en een informele kant had, het rijksoverheidsbeleid en wat feitelijk in de steden gebeurt. In 2015 is aan de formele kant een einde gekomen en is het Stedenbeleid afgerond verklaard. Het is aan lokale partijen om de vernieuwing door te zetten zonder rijkssubsidies. Het Rijk beperkt haar rol tot het leveren van kennis en kunde.

Het kennisdossier Stedelijke Vernieuwing geeft een beeld van de stedelijke vernieuwing tot nu toe, zowel het beleid als de zichtbare (fysieke) vernieuwing. De gebieden in de stad waar vernieuwing niet als vanzelf gaat, staan in dit dossier centraal. Het doel is om de lezer zowel een gestructureerd beeld te geven van de belangrijkste trends, als te inspireren in zijn of haar huidige praktijk met nieuws, opinie, best practices en publicaties.

Kennisprogramma

Samen werken aan de toekomst van de stedelijke vernieuwing

Platform31 zoekt steden die hun wijkaanpak nieuw leven willen inblazen

Platform31 en de G32 starten dit najaar met het kennisprogramma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’. Samen met de steden gaan we op zoek naar vruchtbare aanpakken om de sociale, fysieke en economische kwaliteit van kwetsbare wijken op peil te houden. Aanmelden kan tot 14 oktober 2016.

Lees verder

Opinie

Komt stedelijke vernieuwing 2.0 uit het buitenland?

Frank Wassenberg, Platform31

Europese kennis en ervaring inbrengen in de wijkaanpak. Het Deense model kan inspiratie bieden voor het programma ‘Nieuwe perspectieven voor stedelijke vernieuwing’.

Lees verder

Publicatie

Nieuw-West: parkstad of stadswijk

De auteurs – onder wie Ivan Nio en Arnold Reijndorp – geven in deze publicatie goed zicht hoe de nieuwe stedelijkheid in de Amsterdamse wijk Nieuw-West zich de afgelopen tien jaar heeft ontwikkeld.

Lees verder

Overzicht

Rijksbeleid door de jaren heen tot nu

Begin 2015 heeft Minister Blok (BZK) in een brief de afronding van de stedelijke vernieuwing als rijksbeleid officieel beklonken. Dit betekent natuurlijk niet dat de vernieuwing van de stad stopt. Stedelijke vernieuwing is van alle tijden. Landelijk beleid kwam op gang na de WOII en is sindsdien regelmatig van koers gewijzigd. Kort samengevat is er een ontwikkeling waarneembaar van kaalslag en reconstructie naar stadsvernieuwing, en van stadsvernieuwing naar stedelijke vernieuwing. In dit artikel geeft Platform31 een overzicht van deze beleidsveranderingen.

Lees verder

Best practices

Best practices Stedelijke Vernieuwing

Op de pagina Best practices Stedelijke Vernieuwing zijn veel inspirerende voorbeelden van stedelijke vernieuwing nieuwe stijl te vinden. Het biedt ideeën en inspiratie. Elk voorbeeld belicht de nieuwe opgaven voor stedelijke vernieuwing vanuit andere partijen, rollen en rolopvattingen, (spel)regels en andere vormen van financiering.

Lees verder