Armoede en Schulden - kennisdossier

Bijeenkomsten


Schuldensafari dienstverleningsproces schuldhulp

29 maart | Groningen | CMO STAMM

Wie diep in de financiële ellende zit, komt vroeg of laat in aanmerking voor schuldsanering en ondersteuning. CMO STAMM is in gesprek gegaan met cliënten en heeft dit verder uitgewerkt in vier klantreizen. Deze vier klantreizen staan centraal tijdens deze middag. Hoe kunnen we de dienstverleningsprocessen rondom schuldhulp, informeel en formeel, efficiënter op elkaar laten aansluiten?

Lees verder


Armoede en Schulden Doorgrond

3 april | Ede | Zorg+Welzijn

In de laatste jaren groeit het inzicht over armoede en zijn er steeds meer initiatieven die gebruik maken van die kennis, mensen levend in armoede perspectief bieden en op een zinvolle manier leren omgaan met hun situatie. Dit congres biedt je een podium aan die inzichten en initiatieven en de gelegenheid ze uitgebreid te bevragen en te bediscussiëren.

Lees verder


Nibud congres 2018 Geld & Gedrag

5 april | Utrecht | Nibud

Het Nibud Congres 2018 gaat over de nieuwste inzichten in financieel gedrag en succesvolle interventies.

Lees verder


Tweede leerkring armoede en gezondheid

19 april – 8 november | Amersfoort | Platform31

Platform31 en Pharos starten vanuit het Stimuleringsprogramma Gezond in… de tweede leerkring armoede, schulden en gezondheid. Zij zoeken hiervoor deelnemers: vernieuwers die willen innoveren, experimenteren en vooruitkijken.

Lees verder