Armoede en Schulden - kennisdossier

Contact

Helga Koper

Helga Koper

Programmamanager

06 35 11 58 14


deel deze pagina via:


Best (and worst) practices

Mijn Geld en Zo werkt samen om mensen met beperking te beschermen tegen schulden

NVVK, 27 maart 2017

NVVK-lid Mijn Geld en Zo, Philadelphia en Mesis hebben een overeenkomst ondertekend om mensen met een verstandelijke beperking beter tegen schulden te beschermen. Philadelphia, zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking, laat alle 7800 cliënten doorlichten op financiële risico’s. Dit grootschalige onderzoek wordt gedaan door Mijn Geld en Zo, met behulp van het screeningsinstrument Mesis dat speciaal voor de doelgroep zal worden aangepast. Doel van het onderzoek is om precies vast te stellen hoe zelfredzaam de cliënten van Philadelphia zijn en welke begeleiding, ondersteuning en bescherming ze eventueel nodig hebben op financieel gebied.

Lees verder


Arnhemse organisaties tekenen tegen schuldenstress

Gemeente Arnhem, 27 maart 2017

Vrijwel alle schuldeisers die vaste lasten innen van Arnhemse huishoudens, tekenden op 27 maart voor de proeftuin Vroegsignalering Risicovolle Schulden. Met de methode ‘Vroeg eropaf’ willen de partijen gezamenlijk voorkomen dat problematische schulden in gezinnen ontstaan.

Lees verder


Den Haag: Lancering pilot Incassovrije Wijken

Gemeente Den Haag, 27 maart 2017

Voorkomen is beter dan genezen. Zeker als het gaat om armoede en schulden. Toch duurt het vaak meer dan twee jaar voor iemand met problematische schulden om hulp vraagt. Veel mensen weten zelfs nooit de weg naar ondersteuning te vinden. In de pilot Incassovrije Wijken die vanaf april 2017 van start gaat, krijgen inwoners van Den Haag ondersteuning vóórdat hun financiële problemen uit de hand lopen.

Lees verder


Oost-Groningen: Nieuwe methode doorbreekt generatiearmoede

Provincie Groningen, 21 maart 2017

De Stichting Mens & Maatschappij heeft in Oost-Groningen een aanpak ontwikkeld om armoede, die vaak van generatie op generatie gaat, te doorbreken samen met de mensen om wie het gaat. Het doel is de komende drie jaar 40 ervaringsdeskundigen op te leiden en naar een betaalde baan te begeleiden. Op hun beurt kunnen zij zich weer inzetten om anderen uit de armoede te begeleiden. Partner in de aanpak zijn gemeenten, maatschappelijke organisaties en ondernemers. De totale kosten van het project zijn 220.554 euro, de provincie draagt hier 45.000 euro aan bij.

Lees verder


Nieuwe aanpak armoedebestrijding gemeente Zaanstad succesvol

Verwey-Jonker Instituut, 24 februari 2017

De gemeenteraad van Zaanstad heeft gisteren de evaluatie van de pilot maatwerkbudget in ontvangst genomen. Binnen deze pilot richt de gemeente zich op armoedebestrijding. De evaluatie (Evaluatie pilot maatwerkbudget Zaanstad) is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met Slim Beleid. Uit de evaluatie van Monique Stavenuiter (Verwey-Jonker Instituut) en Silvia Bunt van Slim Beleid, blijkt dat de aanpak in het bijzonder heeft gewerkt voor mensen met schulden.

Lees verder


Amsterdam: Campagne om taboe op schulden te doorbreken

Gemeente Amterdam, 16 januari 2017

De gemeente Amsterdam is op 16 januari 2017 een stadsbrede campagne gestart om het taboe op schulden te doorbreken. Mensen met financiële problemen schamen zich vaak. Ze vragen niet om hulp of doen dat pas laat. Hun schulden lopen al die tijd op en de problemen nemen toe. Wethouder Vliegenthart (Sociale Zaken): “Amsterdammers moeten weten dat ze bij ons terecht kunnen. Hoe sneller je aanklopt, hoe makkelijker het is om je problemen op te lossen.” De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen: mensen die zelf schulden hebben of hebben gehad.

Lees verder

Zie ook: Amsterdam heeft meer succes met schuldhulp (Binnenlands Bestuur, 28 maart 2017)


Lector Nadja Jungmann over ‘Mobility Mentoring’ van Empath

Armoede en schulden Nederland uit!, oktober 2016

”Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso aan de Hogeschool Utrecht, was op excursie bij Empath, een social workorganisatie in Boston. De organisatie ontwikkelde een integrale aanpak om de cirkel van de armoede te doorbreken. Empath combineert daarbij inzichten vanuit hersenonderzoek met re-integratie, schulphulp, huisvesting en opleiding. ‘Ze gaan nooit op
de stoel van de klant zitten. De klant moet het uiteindelijk zelf kunnen.’

Lees verder (pdf)


Alphen begeleidt gezinnen op nieuwe manier

VNG Magazine, 27 oktober 2016

De gemeente Alphen aan den Rijn gaat experimenteren met Mobility Mentoring, een in Amerika ontwikkelde interventie waarbij gezinnen in armoede op een andere manier begeleid worden.

Lees verder


Gemeente Woerden werkt samen met inwoners aan financiële fitness

Ecorys, oktober 2016

In mei 2016 heeft de gemeenteraad van Woerden het beleidsplan Schuldhulpverlening ‘Voorkomen is beter dan genezen’ vastgesteld. Kern van de aanpak is financiële fitness, samenwerking in de keten, een bewustwordingscampagne en co-creatie met inwoners. Annejet Kerckhaert (Ecorys) en Corina Kraan (gemeente Woerden) schreven voor Sociaal Bestek (oktober/november 2016) een artikel over hoe de gemeente Woerden in de aanloop naar het nieuwe beleid schuldhulpverlening het gesprek is aangegaan met de inwoners.
”De belangrijkste conclusies vind u hier:

Lees verder

Zie ook: Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020 Voorkomen is beter dan genezen


Utrechtse inwoners met schulden krijgen hulp in de buurt

Gemeente Utrecht – 1 september

De hulp voor Utrechters met schulden of financiële problemen is vanaf 1 september 2016 nog laagdrempeliger. Dan zijn de buurtteams dé plek waar mensen met (dreigende) geldproblemen terecht kunnen. De gemeente Utrecht en de Utrechtse buurtteams willen zo ervoor zorgen dat mensen snel hulp krijgen en hun schulden niet oplopen.

Lees verder

Zie ook: Utrecht kan dóórpakken met aanpak armoede, als inkomensbeleid van het Rijk op orde is (Gemeente Utrecht, 12 oktober 2016)


Zachte hand werkt beter bij schulden dan harde aanpak

de Volkskrant – 3 augustus 2016

Ziektekostenverzekeraar CZ heeft de verliezen wegens wanbetalingen in vijf jaar tijd met de helft weten terug te brengen. Niet door klanten met betalingsachterstanden hard aan te pakken, maar juist door hun tegemoet te komen.

Lees verder


Participatiewet in de praktijk

NRC – 4 april 2016
Eppo Konig

Gemeenten kunnen boetes opleggen als mensen niet willen verhuizen voor werk, of slecht Nederlands spreken. Ze mogen een tegenprestatie eisen en moeten uitkeringen korten als werklozen met andere volwassenen samenwonen. Het NRC deed een ronde langs de sociale diensten van Veghel, Almere en Zwolle. Wat zijn de ervaringen met de strengere regels om bijstandsgerechtigden en gehandicapten aan het werk te krijgen?

Lees verder


Armoedebestrijding in Kortrijk

In de Belgische gemeente Kortrijk staat armoedebestrijding hoog op de politieke agenda. Vanaf 2013 zal de gemeente zes jaar lang 32 miljoen euro besteden aan het bestrijden van armoede. Het project armoedebestrijding is gestart met een awareness campagne. Zo heeft de gemeente vlaggen geplaatst op het stadhuis met daarop de tekst: ‘11.223 Kortrijkenaren leven in armoede’. Vervolgens zijn een aantal concrete projecten gestart waaronder een weggeefwinkel voor nieuwe moeders, een forum van ervaringsdeskundigen, de ontwikkeling en evaluatie van nieuwe methoden van hulpverlening en extra inzet op toeleiding naar duurzaam werk. Meer informatie over de aanpak van Kortrijk staat op de website.

Lees verder


Wijkteams Arnhem

Een onderzoek naar de activiteiten van wijkcoaches voor inwoners met financiële problemen

Laura van Dongen, Bureau Peng
In opdracht van gemeente Arnhem

Onderzoek (pdf) naar de ondersteuning van inwoners met financiële problemen door de wijkteams in Arnhem. Het onderzoek is gebaseerd op observaties bij 40 gesprekken. Bij het onderzoek is gebleken dat de brede uitvraag in keukentafelgesprekken een meerwaarde biedt aangezien de oorspronkelijke vraag van de inwoner niet altijd de werkelijke vraag blijkt te zijn. Coaches spelen een belangrijke rol in het achterhalen van de onderliggende problematiek zoals armoede en schulden. Ook scoren de coaches sterk op het activeren van bewoners en dragen bij aan een soepele toeleiding naar specialistische voorzieningen. Op het onderdeel kennis van schuldhulpverlening is echter een verbeterslag noodzakelijk. Het onderzoek sluit af met aanbevelingen om de kwaliteit van hulpverlening op dit terrein te verbeteren.


Onorthodoxe aanpak schulden Zaanstad

NOS – 25 februari 2016
Ardie Vleugels, Bart Kamphuis

Een gemeente die het gebitsherstel van een werkloze vergoedt zodat hij meer kans maakt als hij solliciteert, of borg betaalt zodat een dakloze tienermoeder een huis kan krijgen. In Zaanstad grijpt de gemeente op deze praktische manieren in om hogere zorgkosten te voorkomen. En het werkt, zegt de wethouder. Maar regels staan de onorthodoxe werkwijze in de weg.

Veel gemeenten experimenteren met zorg op maat. Zaanstad geeft wijkteams zelfs carte blanche voor de manier waarop zij inwoners helpen. In een proef stelt de gemeente 4 ton beschikbaar zonder voorwaarden. Het geld mogen professionals van wijkteams besteden aan zaken waarmee zij denken dat inwoners geholpen zijn op het gebied van werk, woning of armoedebestrijding. Dat kan ook gaan om de vergoeding van een laptop of de aanschaf van een fiets.

Lees verder


Radicale schuldpreventie: Laak als incassovrije wijk?

In deze verkenning van de Goede Gieren Coöperatie wordt aan de andere kant begonnen. Niet nazorg, maar voorzorg. Niet wachten tot mensen klem zitten, maar voorkomen dat mensen in de financiële problemen komen. Het streefbeeld is dat van een incassovrije wijk: een wijk waar bewoners geen problematische schulden hebben en dus geen geld kwijt zijn aan incassokosten, deurwaarderskosten en rente.

Om te komen tot zo’n radicale schuldpreventie is een alliantie nodig van verschillende maatschappelijke partijen: woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers, gemeente, uitkeringsinstanties, werkgevers en natuurlijk bovenal bewoners. Deze verkenning kan een eerste stap zijn in het vormen van zo’n alliantie. Samen krijgen we meer voor elkaar en kunnen we veel financieel leed voorkomen.

Lees verder