Armoede en Schulden - kennisdossier

Contact

Helga Koper

Helga Koper

Programmamanager

06 35 11 58 14


deel deze pagina via:


Actualiteiten

Schuldhulpverlening: Liever meer zeggenschap dan extra geld

VNG, 24 maart 2017

Een half miljoen huishoudens kent problematische schulden en het deel daarvan dat geen beroep doet op schuldhulpverlening groeit. Het onderzoeksrapport Een onbemind probleem toont de urgentie van het probleem en komt met oplossingen, ook voor gemeenten. Wethouder Patrick Welman (Enschede, CDA) wil niet zozeer extra geld als wel meer zeggenschap.

Lees verder

SER adviseert nieuw kabinet armoede onder kinderen structureel aan te pakken

SER, 22 maart 2017

Kinderen moeten in ons land zonder armoede opgroeien, vindt de SER. Ondanks de aantrekkende economie en alle inspanningen blijft het aantal arme kinderen hoog (8 à 12 procent). Opmerkelijk is dat 60 procent van deze kinderen werkende ouders heeft. In het advies Opgroeien zonder armoede stelt de SER dat alle kinderen een beroep moeten kunnen doen op voorzieningen die de gevolgen van armoede compenseren, zoals meedoen aan sport en cultuur. Dit beleid moet worden aangevuld met een meer structurele en systematische aanpak van de oorzaken van armoede.

Lees verder


Voedselbanken tonen noodzaak van een armoedebeleid

Sociale Vraagstukken, 16 maart 2017

Door Lia van Doorn, Hille Hoogland, Mayke Kromhout

Aan de vooravond van de verkiezingen worden de voedselbanken door politici zowel een zegen als een schande genoemd. Wat ze in iedere geval zijn: een signaal voor de urgentie van een structureel armoedebeleid.

Lees verder


Geef de autonomie terug aan de burger

Platform31, 9 maart 2017

Zeven jaar lang was Joke de Kock voorzitter van de branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Een functie die ze vervulde naast haar werk als manager van Bureau schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. Wat speelde er de afgelopen jaren in Nederland rond de schuldenproblematiek? Waar is ze trots op en waarover maakt ze zich zorgen, nu ze ermee stopt? En wat kunnen we van haar verwachten, mocht ze na de verkiezingen als kamerlid worden beëdigd?

Lees verder


Klijnsma: 40 miljoen voor samenwerkende organisaties bij aanpak armoede kinderen

Ministerie van SZW, 9 maart 2017

Stichting Leergeld, het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp en stichting Jarige Job krijgen de komende vier jaar 10 miljoen per jaar voor het bestrijden van armoede onder kinderen. Dit heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op 9 maart bekendgemaakt.

Lees verder


Een adempauze om uit de schuldenspiraal te komen

Ministerie van SZW, 8 maart 2017

Lukt het niet om in een stabiele financiële situatie te komen met ondersteuning van een schuldhulpverlener, dan is er binnenkort extra hulp om toch uit de problemen te komen. Er komt een mogelijkheid om maximaal een half jaar adempauze te krijgen. In die tijd mogen schuldeisers niet aankloppen om geld op te eisen of spullen in beslag te nemen. De beoogde inwerkingtreding is 1 april aanstaande.

Lees verder


Betere schuldhulp: landelijke partijen slaan handen ineen

VNG, 24 februari 2017

Schuldhulpverlening kan beter. Daarom slaan de vijf landelijke partijen Divosa, Sociaal Werk Nederland, NVVK, Landelijke Cliëntenraad en VNG met subsidie van het ministerie van SZW de handen ineen. Het gezamenlijke Ondersteuningsprogramma Schuldhulp richt zich op het versterken van het vakmanschap van álle professionals en vrijwilligers, die werken in de schuldhulpverlening. Om de deskundigheid van schuldhulpverleners te verstevigen, steekt het programma in op het delen en toepassen van (nieuwe) kennis. Deze kennis wordt toegankelijk gemaakt via een nieuwe Schuldhulpacademie.

Lees verder


Inzichten uit hersenwetenschap werpen nieuw licht op integrale aanpak van financiële en sociale problemen'

Platform31, 25 januari 2017

Inzichten uit de hersenwetenschap laten zien dat chronische stress door schulden en armoede een aantoonbaar verlammend effect heeft op ons probleemoplossend vermogen. De Amerikaanse aanpak Mobility Mentoring is gericht op het vinden van betaald werk.

Lees verderKlijnsma: 4 miljoen euro voor strijd tegen armoede en schulden

Ministerie van SZW, 25 januari 2017

Staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt 4 miljoen euro beschikbaar voor projecten die armoede tegengaan en die voorkomen dat mensen in de schulden komen.

Lees verder


Nieuw perspectief om schulden aan te pakken

Binnenlands Bestuur, 15 januari 2017

Zijn mensen die schuldhulp afwijzen ongemotiveerd? Hersenonderzoek leert dat obstructie vaker voorkomt uit onvermogen. Dat heeft consequenties voor de lokale dienstverlening, betogen Lector Schulden en Incasso Nadja Jungmann en Helga Koper van Platform 31 in een essay in Binnenlands Bestuur.

Lees verder

Verslag Schuldig on tour

Schuldig on tour, 23 december2017

Een volle zaal in Pakhuis de Zwijger, waar onder meer Ditte, Paul, Arjan Vliegenthart, Nadja Jungmann, Jetta Klijnsma en het publiek met elkaar op zoek gingen naar concrete oplossingen voor de schuldenproblematiek. Een verslag van de avond is terug te lezen op de website van Movisie. Ook kun je de livestream van de hele avond en foto’s terugkijken; een videoverslag zal op Facebook worden gepubliceerd.

'Gemeenten kom met plannen schuldhulp'

Binnenlands Bestuur, 15 november 2016

Staatssecretaris Klijnsma roept de gemeenten op te komen met plannen voor de professionalisering van de schuldhulpverlening. ‘Er is 7,5 miljoen beschikbaar en dat geef ik liever niet terug aan de minister van Financiën’.

Lees verder

De afspraken over hoe de winterjas, zwemles of fiets bij het juiste kind komt

Ministerie van SZW, 11 november 2016

Een kind dat niet kan trakteren op zijn verjaardag, dat niet op schoolreisje mee kan of geen lid kan worden van de voetbalclub. Dat mag niet, maar het gebeurt nog wel. Vandaag zijn de handen ineen geslagen om álle kinderen te bereiken die doordat er thuis niet veel te besteden is, steun nodig hebben voor schoolspullen, muziek- of sportlessen en uitjes. Gemeenten en Rijk tekenden vrijdag 11 november bestuurlijke afspraken en vijf fondsen deden een gezamenlijk aanbod om te helpen.

Lees verder

Jongeren krijgen geen goede schuldhulpverlening

Kassa, 8 oktober 2016

Hoe maak je van kansarme jongeren, kansrijke volwassenen? 140.000 jongeren zitten diep in de problemen doordat ze geen goede schuldhulpverlening krijgen, en de overheid maakt het alleen maar moeilijker om uit de schulden te komen.

Lees verder

Mobility Mentoring klaar voor Nederlandse schuldhulpverlening?

De traditionele begeleiding bij armoede blijkt weinig effectief bij gezinnen. EMPath in Boston ontwikkelde een nieuwe manier van begeleiden via Mobility Mentoring en boekt in de Verenigde Staten robuuste resultaten. Dankzij het programma ‘Vakkundig aan het werk’ van ZonMw maakte Nadja Jungmann, lector ‘Schulden en Incasso’ bij Hogeschool Utrecht, een studiereis om uit de eerste hand te leren hoe de aanpak in elkaar steekt. Ook onderzoekt ze of de interventie toepasbaar is binnen de context van de Nederlandse dienstverlening rondom armoede en schulden. Met Platform31 deelt ze haar ervaringen.

Lees verder


Schuldenaar krijgt adempauze

Ministerie van SZW, 23 september 2016

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Lees verder


De overheid ziet werk als de remedie tegen armoede, de realiteit is anders

Sociale Vraagstukken, 1 september 2016

Opinie (Jean Marie Wildeboer Schut en Stella Hoff, SCP). In tegenstelling tot wat het kabinet beweert, biedt een baan geen bescherming tegen langdurige armoede. Recent SCP-onderzoek laat zien dat rond de helft van de langdurig armen behoort tot een huishouden waar men leeft van loon of winst.

Lees verder

Veel gemeenten bieden schuldhulpverlening niet volgens regels aan

Hogeschool Utrecht, 11 augustus 2016

Gemeenten zijn verplicht om schuldhulpverlening gratis aan te bieden aan mensen met schulden. Dat doen de meeste gemeenten ook, maar vaak niet volgens de regels. Dat blijkt uit een onderzoek van Nadja Jungmann, lector Schulden en Incasso bij Hogeschool Utrecht (HU), en HU-docenten naar hoe gemeenten regels voor schuldhulpverlening toepassen. Jungmann stelt dat mensen met schulden zo in nog grotere problemen kunnen komen.

Lees verder

Verbeteringen in de schuldhulpverlening

Ministerie van SZW, 27 juni 2016

Jetta Klijnsma trekt de komende drie jaar 7,5 miljoen euro extra uit voor schuldhulpverlening. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid past wetgeving aan waar dat nodig is, wil de professionaliteit en de registratie in de schuldhulp verbeteren en laat de inspectie onderzoek doen naar de toegankelijkheid. Zodat mensen die er zelf niet in slagen hun problematische schulden op te lossen, vaker op een passende manier kunnen worden geholpen.

Lees verder

Adempauze om uit de schulden te komen

Ministerie van SZW, 24 mei 2016

Om uit de schulden te komen, kan het soms nodig zijn even een adempauze te krijgen. Tijdelijk geen brieven van deurwaarders op de mat, geen telefoontjes van bedrijven die vragen waar hun geld blijft, geen aanmaningen van de belastingdienst of andere overheidsorganisaties. Tijd om orde en overzicht te krijgen in de financiën en een plan te maken om op een realistische manier schulden te gaan afbetalen. Daarom willen staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie een ‘breed moratorium’ instellen.

Lees verder


Explosieve groei aantal mensen onder beschermingsbewind

Catelijne Akkermans, Sociale Vraagstukken, 5 april 2016

Het aantal onder bewindstellingen dat gefinancierd wordt vanuit de bijzondere bijstand, is de laatste jaren fors toegenomen. Uit de Divosa factsheet Financiën Bijzondere Bijstand blijkt dat gemeenten veel meer uitgeven aan bijzondere bijstand dan zij aan budget van het rijk ontvangen. Gemeenten vrezen dat dit ten koste gaat van andere uitgaven in het kader van armoede- en schuldenbeleid.

Lees verder op Sociale Vraagstukken
Zie ook VNG.nl: Ik wil zelf ook iets doen


Overheidsdiensten frustreren oplossing schulden

Nanda Troost, Volkskrant, 5 april 2016

Burgers met schulden bij de overheid lopen
het risico om verder in de problemen te komen door het gebrek aan coördinatie tussen schuldeisende instanties zoals de Belastingdienst, het CJIB, UWV en de Sociale Verzekeringsbank. Door een stapeling van vorderingen kan het voorkomen dat schulden onnodig hoog oplopen of dat de beslagvrije voet niet goed in acht wordt genomen. Bovendien is het stelsel onnodig ingewikkeld stellen VNG, Divosa, NVVK en MO-groep. Zij overhandigden op 5 april een pamflet met voorstellen voor verbetering.

Lees verder
Zie ook Divosa.nl: Betere schuldhulp vereist andere opstelling rijksoverheid


Rijksincassovisie

NOS, 4 april 2016

De kritiek van gemeenten en maatschappelijke organisaties op het terrein van schuldenproblematiek is gehoord. Om ervoor te zorgen dat schuldeisende instanties in de toekomst beter met elkaar samenwerken en meer oog hebben voor de individuele omstandigheden van de schuldenaar heeft staatssecretaris Jetta Klijnsma de Rijksincassovisie aan de kamer gestuurd. Hiermee geeft de staatssecretaris aanzet tot een minder stringent beleid.

Lees verder
Zie ook Rijksoverheid.nl: Betere afstemming incasso-activiteiten voorkomt oplopende schulden


Onderzoek gedragsinterventies voor schuldhulpverlening

Nibud/Delta Lloyd Foundation, 4 april 2016

Hoe motiveren en activeren we mensen om financieel gezond gedrag te vertonen? Het Nibud is met behulp van Delta Lloyd Foundation een onderzoek gestart waarbij wordt gekeken welke gedragsinterventies het meest effectief zijn om in te zetten om mensen uit de schulden te helpen en te houden.

Lees verder


Klijnsma zet 8 miljoen in voor armoedebestrijding

ANP/Nu.nl, 25 maart 2016

Staatssecretaris Klijnsma trekt twee keer
4 miljoen euro uit voor projecten tegen armoede en schulden. Het gaat om projecten met een landelijke betekenis die een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede en schulden. Projecten gericht op kwetsbare groepen zoals kinderen, jongeren, alleenstaande ouders, huishoudens met een langdurig laag inkomen en niet-westerse huishoudens.
Aanvragen voor een deel van de eerste 4 miljoen euro kunnen vanaf 23 mei worden ingediend. Belangstellende organisaties moeten zelf 25 procent van de kosten van hun initiatief bijdragen.

Lees verder


Kamerbrief bijzondere bijstand voor
integrale statushouders

Divosa, 3 maart 2016

Gemeenten kunnen de kosten voor de integratie van statushouders niet dragen, blijkt uit een recent gepubliceerde factsheet van Divosa over de Bijzondere Bijstand. Uitgaven in de bijzondere bijstand stijgen vaak door keuzes die het Rijk maakt. Daardoor is de bijzondere bijstand het duizenddingendoekje geworden waarmee gemeenten de gevolgen van rijksbezuinigingen voor minima moeten opdweilen. Dat kan zo niet doorgaan stelt Divosa. Bijzondere bijstand is een wettelijke taak. Daarbij hoort een toereikend budget.

Lees verder


Wsnp-instrumenten tijdens schuldhulpverlening

Kyra Kranendonk-von Weersch
Tijdschrift Schuldsanering – 24 februari 2016

Tijdens de schuldhulpverlening krijg je als schuldhulpverlener (en als schuldenaar natuurlijk ook) soms te maken met tegenslagen. Een dreigende afsluiting van gas, water, licht terwijl je net de schulden aan het stabiliseren bent. Een lastige schuldeiser die een degelijk onderbouwd schuldenvoorstel weigert. Of een dreigende uithuiszetting terwijl je aan het wachten bent op de beslissing van de rechter op een ingediend Wsnp-verzoek. Om te voorkomen dat zo’n situatie het tot dan toe bereikte weer aan het wankelen brengt, bestaan er enkele handige Wsnp-instrumenten.

Lees verder


Rechtwijzer schulden

Na het invullen van de vragen in de Rechtwijzer schulden krijgt de cliënt advies of een actieplan op maat om de situatie weer onder controle te krijgen. De app geeft inzicht in hoe problematisch de schulden zijn en bij welke instanties de cliënt terecht kan voor hulp. Invullen van de vragen kost ongeveer 20 minuten tijd.

Lees verder


Armoedebestrijding tijdens Nederlandse EU-voorzitterschap

Ministerie SZW – 15 februari 2016

Armoedebestrijding is een van de prioriteiten van het Nederlandse EU-voorzitterschap. Het uitwisselen van kennis en goede voorbeelden van een integrale aanpak staat daarbij centraal.

Wat gebeurt er op dit thema tijdens het EU-voorzitterschap dat relevant is voor Nederlandse partijen? En welke goede voorbeelden zijn interessant om te delen met andere partijen – in Nederland en in Europa?

Via de portal www.effectiefarmoedebeleid.nl wordt ingezoomd op de prioriteit ‘armoedebestrijding’ ter bevordering van deze kennisdeling.

www.effectiefarmoedebeleid.nl


Grote verschillen in hulp
aan arme kinderen

Gratis zwemles of een nieuwe fiets

Margot Limburg – Binnenlands Bestuur
12 februari 2016


Tussen het armoedebeleid van gemeenten bestaan grote verschillen. Een Schiedams gezin kan op vier keer zo veel geld rekenen als een arm gezin in de Noordoostpolder.

Eén op de negen kinderen groeit op in armoede schreef de Kinderombudsman in 2013. In een alarmerend rapport riep hij gemeenten op meer te doen om arme kinderen te bereiken en te ondersteunen. Staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid, PvdA) kwam met een extra geldbedrag van 90 miljoen euro per jaar over de brug. Ze riep gemeenten op dit vooral uit te geven. Dat doen ze ook, bleek vorig jaar uit een inventarisatie van de Inspectie SZW. Maar er zijn grote verschillen in beleid, aanpak en in uitvoering. En dat leidt tot grote verschillen in omvang van de ondersteuning.

Lees verder


Bijstand voor velen eindstation

Eén op tien krijgt al meer dan 15 jaar uitkering

Nanda Troost – Volkskrant – 2 februari 2016

Eén op de tien mensen in de bijstand is langer dan vijftien jaar afhankelijk van die uitkering. Vooral ouderen (45-plus) en laagopgeleiden zitten lang in de bijstand. Dat blijkt uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die adviesbureau De Argumentenfabriek heeft opgevraagd. Het is voor het eerst dat deze gegevens zijn geanalyseerd.

Lees verder

Het artikel in de Volkskrant baseert zich op de analyse van De Argumentenfabriek. In een datavisualisatie staan de belangrijkste feiten rond de Bijstand op een rij. Doel is een op feiten gebaseerd gesprek over een betere toekomst. Lees verder


Taalgebruik van professional
soms stapje te hoog voor cliënt

Karin van den Hende – Zorg + Welzijn – 27 januari 2016

In de schuldhulpverlening bestaat er soms frictie tussen de professionals en de cliënten. Zo is het taalgebruik van professionals soms net een stapje te hoog. Opgeleide ervaringsdeskundigen kunnen dan helpen.

Wat een meningsverschil voor professionals is, voelt voor mensen in financiële problemen al snel als een conflict. Ze vinden bovendien al snel dat de professional niet naar hen luistert. En het taalgebruik van de professional is vaak net een stapje te hoog, legt ervaringsdeskundige Karin van den Hende uit in het Zorg + Welzijn magazine van januari/februari.

Lees verder


De Monitor

KRO/NCRV – 24 januari 2016

Wie schulden heeft en er zelf niet uitkomt, is aangewezen op gemeentelijke hulp. Maar lang niet altijd krijg je de nodige hulp. Sommige mensen lopen het risico om bedrogen uit te komen. In Nederland heeft één op de vijf huishoudens problematische schulden of loopt het risico om deze te krijgen. Allerlei instanties proberen te helpen, van de gemeentelijke kredietbank tot welzijnswerk. Maar hoe succesvol is de aanpak? Helpt het deze mensen daadwerkelijk uit de schulden of juist niet?

De Monitor zoekt uit wat we in Nederland aan dit probleem doen. Wijken mensen met problematische schulden uit naar de Kredietbank voor een lening? Kloppen ze aan bij de gemeente? Of gaan ze naar een particuliere kredietverschaffer? Veel mensen die eenmaal in de schulden zitten, komen er moeilijk uit, zeker op bijstandsniveau. Kiezen ze wel de beste oplossing voor hun probleem? Als de gemeente niet kan helpen, dan zijn veel mensen aangewezen op een bewindvoerder. Die kan hulp bieden om sneller uit de schulden te komen. Maar dat werkt niet altijd zoals het hoort. Sommige mensen komen daardoor eerder van de regen in de drup.

Lees verder

Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
De eindjes aan elkaar knopen: nieuwe editie! U kunt nu bestellen.