Armoede en Schulden - kennisdossier

Contact

Helga Koper

Helga Koper

Programmamanager

06 35 11 58 14


Deel deze pagina via:

Dit kennisdossier is samengesteld in samenwerking met Hogeschool Utrecht.


De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Schulden en Armoede

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

 • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
 • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
 • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
 • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
 • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

In de samenleving ontstaat een onderklasse met schulden

Meer mensen met een laag inkomen raken in de schulden. Vaak door de overheid. Dat moet anders, zegt Marco Florijn, de nieuwe voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet.

Lees verder

Zie ook:

 • NVVK jaarverslag 2016
  De NVVK, branchevereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren, heeft haar jaarverslag 2016 gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het aantal mensen dat aanklopt bij schuldhulpverlening relatief stabiel blijft. Marco Florijn, voorzitter NVVK: “Helaas zien we wel dat de problemen hardnekkiger zijn geworden”.
 • Oproep NVVK aan nieuwe kabinet
  Schuldhulpverlening kan meer mensen sneller helpen. Daarom roept de NVVK het nieuwe kabinet op om het stelsel van inkomens-voorzieningen te vereenvoudigen en schuldeisers te verplichten mee te werken bij het regelen van schulden.

Het verschil tussen kennen, kunnen en willen

Opinie. Volgens Nico de Boer verrichtte de WRR met zijn rapport Weten is nog geen doen – een realistisch perspectief op redzaamheid onlangs een goede daad. Naast de individualistische logica, ziet Nico ook sociologische verklaringen. Hij bespreekt weten, kunnen én willen.

Lees verder


Nieuwe subsidie om kinderen in armoede mee te laten doen

Maatschappelijke organisaties kunnen binnenkort subsidie aanvragen voor steun aan kinderen in Nederland die het thuis niet breed hebben. De subsidie kan worden ingezet voor voorzieningen (zoals materialen en abonnementen) die er voor zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen. De subsidieregeling is op 2 mei 2017 gepubliceerd.

Lees verder

Rapportage armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

Lees verder

Stadsbank Oost Nederland voert aanbevelingen Ombudsman door

Nationale Ombudsman, 12 mei 2017

In mei 2016 bracht de Nationale Ombudsman een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Inmiddels brengt de Stadsbank de aanbevelingen in praktijk. De aanbevelingen kan ook andere schuldhulpverleners inspireren.

Lees verder


Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
De eindjes aan elkaar knopen: nieuwe editie! U kunt nu bestellen.