Armoede en Schulden - kennisdossier

Contact

Helga Koper

Helga Koper

Programmamanager

06 35 11 58 14


Deel deze pagina via:

Dit kennisdossier is samengesteld in samenwerking met Hogeschool Utrecht.


De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Schulden en Armoede

In de dagelijkse praktijk van het sociaal domein zijn armoede en schulden prominent aanwezig. Sociale (wijk)teams constateren dat een groot deel van de mensen die ondersteuning zoeken (grote) financiële problemen hebben. Steeds meer huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Zo verdubbelde het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening sinds het begin van de crisis.

De uitvoering en invulling van het armoede- en schuldenbeleid is sinds de decentralisaties voor een groot deel de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Hierbij wordt van de gemeenten verwacht dat zij integraal werken en burgers zo veel mogelijk ondersteunen bij hun maatschappelijke participatie. Niet alleen hebben gemeenten nieuwe taken gekregen, ze kijken ook aan tegen stevige bezuiniging op de daarvoor beschikbare middelen. Dat vraagt om inzet op preventie, nieuwe samenwerkingsverbanden, en onorthodoxe oplossingen.

Doel van het kennisdossier

Doel van het kennisdossier Armoede en Schulden is om bestuurders en beleidsmedewerkers te informeren over de actuele en meest relevante inhoudelijke kennis rondom het thema armoede en schulden. Hiervoor werkt Platform31 nauw samen met het Lectoraat Schulden en Incasso van de Hogeschool Utrecht. Voor het kennisdossier hanteren we de volgende uitgangspunten:

  • De informatie op de website wordt regelmatig geüpdatet
  • Via niet-politieke commentaren wordt de informatie geduid
  • Met weinig leeswerk wordt de essentie van de dossiers duidelijk
  • Duidelijke navigatie doordat elk dossier op dezelfde manier is opgebouwd
  • Verdiepende informatie via (hyper)links

Recent aan dossier toegevoegd:

Pilot: een intergenerationele aanpak van armoede in gezinnen

1 op de 8 kinderen groeit op in armoede. De stress die armoede met zich meebrengt zorgt ervoor dat ouders minder ‘ruimte’ en tijd hebben voor de opvoeding van hun kinderen. Platform31 start een pilot waarbij geëxperimenteerd wordt met een nieuwe vorm van hulpverlening die zich richt op een twee-generatie-aanpak en de stimulering van executieve functies bij kinderen.

Lees verder


Vakantiegeld bewuster besteed bij jaarlijkse uitbetaling

Mensen besteden hun vakantiegeld bewuster wanneer ze het één keer per jaar in één keer krijgen uitbetaald, dan wanneer ze het bedrag in delen maandelijks ontvangen.

Lees verder


Meer eenvoud voor burgers voorkomt schulden

Voor een groeiende groep Nederlanders is de samenleving te ingewikkeld geworden. Zij lopen een verhoogd risico om in de schulden te raken. De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) onderzocht hoe overheden en andere organisaties kunnen voorkomen dat mensen in de schulden raken. Eenvoud is het sleutelwoord. De RVS denkt dat veel schulden voorkomen kunnen worden door regels eenvoudiger te maken. Het is een van de aanbevelingen in het vandaag gepubliceerde advies “Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen”.

Lees verder


Factsheet Armoede en Schulden

In de afgelopen jaren is armoede- en schuldenproblematiek nadrukkelijk op de agenda komen te staan. De ‘dossiergroep armoede en schulden’ van het G32-Stedennetwerk heeft zich de afgelopen jaren ingezet om kritisch te kijken naar het rijksbeleid en het eigen beleid. Deze factsheet geeft bestuurders en ambtenaren snel inzicht in de grote opgaven waar zij voor staan.

Lees verder


G32 in strijd tegen armoede bij ouders én kinderen

Steeds meer rapporten laten zien hoe groot, structureel en verborgen de problemen betreft armoede en schulden zijn in Nederland. Recent laten de factsheet Armoede en Schulden en het rapport Opgroeien zonder armoede de cijfers zien. In 2015 moesten 626.000 huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Dat betekende, in 2014, dat 378.000 kinderen opgroeiden onder de grens van ‘niet veel, maar toereikend’. Bijna 60% van deze kinderen heeft werkende ouders. In de themagroep Armoede/Jeugd zijn tijdens de bestuurlijke G32 netwerkdag beide publicaties gepresenteerd en is besproken hoe gemeenten met deze kennis aan de slag kunnen gaan.

Lees verder


Rapportage armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten

Voor een effectieve aanpak van armoede is het noodzakelijk om mensenrechten centraal te stellen. Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens op basis van de rapportage Mensenrechten in Nederland: armoede, sociale uitsluiting en mensenrechten.

Lees verder

Stadsbank Oost Nederland voert aanbevelingen Ombudsman door

Nationale Ombudsman, 12 mei 2017

In mei 2016 bracht de Nationale Ombudsman een rapport uit over de dienstverlening van Stadsbank Oost Nederland die niet op orde was. Inmiddels brengt de Stadsbank de aanbevelingen in praktijk. De aanbevelingen kan ook andere schuldhulpverleners inspireren.

Lees verder


Uitgelicht

cover-de-eindjes-aan-elkaar knopen
De eindjes aan elkaar knopen: nieuwe editie! U kunt nu bestellen.