3Di - De (door) ontwikkeling van integrale overstromingssimulatie


Elgard van Leeuwen – Deltares


Deltares ontwikkelde samen met de TU/d en ECN een digitale tool waarmee overheden integraal grip krijgen over wat klimaatveranderingen betekenen voor adaptatie en mitigatie. Samen werkt het consortium gericht naar een brede implementatie van de tool. De volgende stap is het starten van proeftuinen waar de tool getest kan worden. Elgard van Leeuwen vertelt over de ontwikkeling van 3Di en de geplande vervolgstappen.
.tweets Smart Cities