Middenhuursegment vergroten

Het middenhuursegment is momenteel te klein om als smeerolie op de woningmarkt te functioneren. . Onlangs schreef de minister in een brief aan de Tweede Kamer (d.d. 19 september 2016) dat een goed functionerende vrije huursector huishoudens bedient die behoefte hebben aan flexibiliteit, of die niet een woning willen of kunnen kopen en geen toegang hebben tot de sociale huursector.

Zowel Platform31 als het Ministerie van BZK starten projecten om de groei van het middenhuursegment te vergroten:

 • Project Platform31 ‘Aanjaagtraject huurwoningen voor middeninkomens’
 • Samenwerkingstafels Middenhuursegment van Ministerie BZK.

Adviezen om de middeldure huurmarkt te vergroten

Het aantal particuliere woningen (vaak middelduur) is te klein om daadwerkelijk als smeerolie te kunnen dienen tussen de sociale huursector en de koopmarkt. Hoe kan dit marktsegment vergroot worden? Platform31 ziet naar aanleiding van het onderzoek ‘"Kansen voor particuliere huur":Kansen voor particuliere huur in Nederland ’ vier concrete mogelijkheden om een grotere particuliere huursector te krijgen. Deze betreffen het beeld van de sector, de mismatch tussen middelen en product, de kansen buiten de topregio’s en de hardheid van de liberalisatiegrens.

 1. Advies 1 aan gemeenten en investeerders: Leer elkaar beter kennen
  Bij gemeenten en bij investeerders is een professionaliseringsslag nodig op het gebied van particuliere verhuur. Leer wederzijds de partijen kennen; leer preciezer gebieden kennen en zorg ervoor dat goede voorbeelden van huisvesting de slechte overstemmen.
 2. Advies 2 aan gemeenten en investeerders: Zorg voor een makelende en schakelende houding.
  Wacht als gemeente niet tot het geld en de locaties vanzelf bij elkaar komen. Heb als gemeente een makelende en schakelende houding. Zorg als gemeente actief voor arrangementen. Daarnaast is het van belang dat investeerders hun blik verruimen naar andere plekken dan de (bekende) toplocaties.
 3. Advies 3 aan gemeenten: Zoek de investeerder die bij je past
  Gemeenten die door grote beleggers niet als primary locations worden beschouwd, moeten focussen op lokale of regionale financiers. Dat vereist dikwijls een andere opstelling van gemeenten, zie ook het eerste advies. Zoek lokale investeerders actief op. Lokale investeringen komen doorgaans van lokale partijen.
 4. Advies 4 aan het Rijk: Verken mogelijkheden voor regelluwe locaties.

Dit advies geldt voor verschillende schaalniveaus: in bepaalde gebouwen, wijken of regio’s in het land zou nieuwbouw, of nog beter verbouw, mogelijk moeten zijn zonder de dwang van de puntengrens. Laat de gemeente regelluwe locaties aanwijzen en laat de markt zelf bepalen welke huur gevraagd wordt. En laat ze zelf een bepaalde kwaliteit (groot, klein, duur, goedkoop) aanbieden.

2012augustus PSC7219-16