Regionale verschillen

Het woningtekort in Nederland is groot. Ook in de koopsector is de vraag groter dan het aanbod. Sinds het dieptepunt van de crisis in 2013 stegen de huizenprijzen en het aantal woningtransacties. Alhoewel alle provincies groeicijfers vertonen, zijn de regionale verschillen groot. Met name de vier grote steden – Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag – vertonen hogere huizenprijzen en een hogere groei dan andere gebieden en steden in Nederland.

Verhitting in grote steden

Het aantal transacties steeg de afgelopen jaren aanzienlijk. Daarbij spanden de Randstedelijke steden en met name Amsterdam de kroon. In Amsterdam en inmiddels ook Utrecht stopte de groei in aantal woningverkopen en waren er zelfs minder woningverkopen in het tweede kwartaal van 2017 dan in dezelfde periode in 2016. In de rest van Nederland bleef het aantal transacties groeien. Ook het Nederlands gemiddelde liet een groei in het aantal transacties van vijftien procent zien. De Rabobank analyseerde de cijfers en verklaarde de daling in de populaire steden door het ‘opraken’ van de woningen. Flevoland en Gelderland lieten daarentegen de grootste stijging zien van meer dan 25 procent. De verklaring hiervoor is de functie van enkele steden in die provincies als uitwijkgebied voor de steden Amsterdam en Utrecht, waar de woningen te duur zijn en opraken. In onderstaande grafiek wordt het verschil in aantal woningtransacties per provincie duidelijk. Deze is opgesteld door de Rabobank aan de hand van CBS gegevens.

verkoopgroei

Huizenprijzen naar locatie

De gemiddelde huizenprijzen in Nederland blijven stijgen sinds 2013. Gemiddeld stegen woningen het afgelopen jaar 7,8 procent volgens CBS-cijfers. In de provincies Noord-Holland, Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland stegen de prijzen het meer dan gemiddeld. In Zeeland stegen de prijzen het mist met 3 procent. In de vier grote steden – Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag – stegen de prijzen het meest tussen de 10 en 14 procent. Ook in deze weergave valt de aanwezigheid van Flevoland op bij de gebieden die boven het Nederlands gemiddelde scoren. De hoge prijzen en het opraken van woningen in Amsterdam zorgen ervoor dat huizenzoekers uitwijken naar steden als onder andere Almere, aldus de Rabobank.

stijging-woningprijsindex-kadaster

Provinciale prijsontwikkeling

Vanaf de prijzenpiek in 2008 daalde de huizenprijzen in Nederland aanzienlijk. In 2013 begonnen ze weer te stijgen. De daling in Nederland (gemiddeld) bedroeg ongeveer 20 procent. Met uitzondering van Zeeland waar de huizenprijzen slechts 13 procent daalde, was de daling in bijna alle provincies rond de 20 procent. De groei die in 2013 vervolgens inzette verschilt erg per provincie. Gemiddeld zitten de huizenprijzen nog 7 procent onder de prijzen in 2008. Enkel in de provincies Noord-Holland zitten de huizenprijzen gemiddeld weer boven het prijsniveau van 2008. Dit komt doordat in Amsterdam de prijzen 22 procent boven de piekprijs in 2008 zitten. In Utrecht en Rotterdam is dat ongeveer 15 procent. En ook in Den Haag zijn de huizenprijzen inmiddels boven het niveau van 2008. Beide ontwikkelingen zette de Rabobank aan de hand van CBS-data in onderstaande grafiek.

dal-versus-piek
DSC 1872