Publicaties

De Magic Mix - de update

Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen

Verschillende groepen huurders in één woongebouw (‘magic mix’) kan de huurwoningmarkt van het slot halen. Het rapport ‘De Magic Mix – de update’ laat (nieuwe) voorbeelden uit de praktijk zien en doet aanbevelingen aan ontwikkelaars en beleidsmakers.

Modelcontracten voor tijdelijke verhuur

In opdracht van Platform31 en Aedes ontwikkelde VBTM Advocaten een zevental modelcontracten voor tijdelijke verhuur. De modelcontracten sluiten aan bij de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur die per 1 juli 2016 door de wet Doorstroming Huurmarkt en door een aanpassing van de Leegstandswet mogelijk zijn.

Werken met tijdelijke huurcontracten

Deze publicatie brengt de huidige mogelijkheden en de eerste praktijkervaringen met nieuwe vormen van tijdelijke verhuur in beeld. Platform31 zette in 2016 een leerkring op om de eerste verhuurders op weg te helpen om met de nieuwe maatregelen aan de slag te gaan. Tijdens deze leerkring verkenden de deelnemers gezamenlijk of en hoe tijdelijke contracten antwoorden geven op de woonbehoeften van verschillende doelgroepen.

De Magic Mix

Gemengd wonen in één gebouw (Magic Mix) kan een oplossing zijn voor de problemen op de huurwoningmarkt. Het rapport ‘De Magic Mix – Een verkenning van wooncomplexen waar verschillende doelgroepen gemengd wonen’ laat voorbeelden uit de praktijk zien, onderzoekt wanneer de Magic Mix succesvol kan zijn en doet aanbevelingen aan ontwikkelaars en beleidsmakers.

Afwegingskader tijdelijke huurcontracten

Om corporaties te helpen bij de keuze voor het juiste tijdelijke contract ontwikkelde Platform31 een beleidsmatig afwegingskader.

Huisvesting arbeidsmigranten: een zorg van iedereen?!!

Meer en betere (tijdelijke) huisvesting voor arbeidsmigranten in Nederland realiseren. Dat was het doel van het experimentenprogramma dat Platform31 ruim 3 jaar geleden startte in opdracht van het ministerie van BZK. Het onderzoeksrapport geeft aanbevelingen over de financiering van de huisvesting, het ombuigen van de negatieve beeldvorming rond arbeidsmigranten en het regelen van het beheer van de woningen.

Zo flexibel als een huis

Platform31, Corpovenista en het ministerie van BZK onderzochten kansrijke oplossingsrichtingen om meer dynamiek in de huurwoningmarkt te brengen. Een huurmarkt waar meer woningen beschikbaar komen en meer mensen passend kunnen wonen: naar inkomen, naar woonwensen en naar persoonlijke behoeften.

Foto 7 Irenehof