Recent beleid

  • 31 januari 2017 – De Eerste Kamer ging akkoord met de Wet Verhuurderheffing. Daarin staan de definitieve heffingsverminderingen en het tarief voor 2018. Het totale tarief van de verhuurderheffing gaat omhoog. Vanaf 2018 wordt het tarief 0,591 procent van de WOZ-waarde van een woning. Corporaties krijgen heffingskortingen voor o.a.: nieuwbouwwoningen met een huurprijs onder de aftoppingsgrens, transformatie naar woningen, opkoop van particuliere woningen in krimpregio’s en Rijksmonumenten.
  • 24 januari 2017 – De Veegwet Wonen is door de Eerste Kamer aangenomen en trad per 1 juli 2017 in werking. In de Veegwet staan een aantal van de Woningwet 2015, Huisvestingswet 2014, Wet op de Huurtoeslag. De wijzigingen zijn van technische aard en/of hebben weinig beleidsmatige gevolgen. Eén van de wijzigingen is dat de ledenvergadering (ALV) van woningcorporaties meer inspraak krijgt bij belangrijke beslissingen, zoals de benoeming van nieuwe bestuursleden.
  • 13 april 2016 – De Eerste Kamer neemt Wet Doorstroming Huurmarkt aan. In de wet staat dat in 2016 de inkomensafhankelijke huurverhoging nog geldt en de huursombenadering pas op 1 januari 2017 wordt ingevoerd. Verder komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. De wet moet de doorstroming op de huurmarkt bevorderen en limiteert de gemiddelde huurstijgingen die een woningcorporatie mag doorvoeren.
DSC 0765