Contact

Anne-Marie Rijssenbeek

Anne-Marie Rijssenbeek

Senior projectleider

06 57 94 37 65

Toolbox wijkteams en jeugd


Op zoek naar vakinhoudelijke kennis of praktische tools over wat werkt in de hulp aan jeugdigen, opvoeders en gezinnen? Op verschillende thema’s, zoals samenwerken in de keten, eigen kracht, opvoeding, problematisch gedrag, ouderschap en veiligheid, vind je de nodige informatie. De toolbox is tot stand gekomen door het NJI, Movisie, VanMontfoort, PI Research en Praktikon.