Publicaties

Huisvesting vergunninghouders blijft urgent

‘Gemeenten moeten de urgentie om vergunninghouders te huisvesten vasthouden, ze moeten hun aandacht blijven houden op minderjarige vluchtelingen en ze moeten maatregelen handhaven om hun taakstelling te blijven behalen.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit het rapport dat het Verwey-Jonker Instituut in de periode juli-september 2016 in opdracht van het G32-stedennetwerk uitvoerde. Het rapport is op 31 oktober 2016 door de voorzitter van de fysieke pijler van de G32, Jop Fackeldey, aangeboden aan staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie.


Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis