Nieuws over Vluchtelingen en vergunninghouders

Vluchtelingen staan aan zijlijn en bezorgen Duitsers identiteitsstress

Lees de samenvatting

Bron: Het Financieele Dagblad 30 januari 2018


Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G40

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G40, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G40


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis