Contact

Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92

Darko  Lagunas

Darko Lagunas

Junior projectleider

06 57 94 21 04


Deel deze pagina via
Lokale aanpak

De opvang van vergunninghouders vraagt meer dan het regelen van voldoende woningen. Gemeenten hebben te maken met vele verantwoordelijkheden . Ze moeten zorgen voor asielopvang, opleidingen, een goede integratie, werkgelegenheid en (jeugd)zorg. Steeds vaker pakken gemeenten de vraagstukken integraal op. Soms doen zij dit in goede samenwerking met andere omliggende gemeenten.

Hieronder vindt u voorbeelden van beleidsnota’s van gemeenten, die het vraagstuk rondom asielzoekers en vergunninghouders integraal benaderen.


Gemeente Enschede
Meedoen en Thuisvoelen

Gemeente Eindhoven
Samenwerken aan huisvesting in het Stedelijk Gebied Eindhoven

Gemeente Amsterdam

Gemeente Houten

Gemeente Oude IJsselstreek

Ook het actieplan van uw gemeente in beeld? Neem contact op met vera.beuzenberg@platform31.nl

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G32

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G32, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G32


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis