Contact

Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92

Darko  Lagunas

Darko Lagunas

Junior projectleider

06 57 94 21 04


Deel deze pagina via

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G32

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G32, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G32


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis