Contact

Vera Beuzenberg

Vera Beuzenberg

Projectleider

06 83 17 13 69

Frank Wassenberg

Frank Wassenberg

Senior projectleider

06 57 94 35 92


Deel deze pagina via


Kennisdossier Vluchtelingen en vergunninghouders

De vluchtelingenstroom naar Europa en daarmee naar Nederland blijft toenemen. Een deel van deze mensen vraagt asiel aan in Nederland en krijgt een verblijfsvergunning. In Nederland zijn gemeenten, corporaties en andere partijen voortvarend aan de slag met het opnemen van vergunninghouders in de Nederlandse maatschappij. Voldoende en passende huisvesting, onderwijs, maatschappelijke begeleiding en werkgelegenheid dragen bij aan dit succes. Maar ook het creëren van draagvlak is nodig voor een goede integratie.

Beleidsmakers en uitvoerend Nederland denken na hoe de gerelateerde vraagstukken het beste opgelost kunnen worden. Platform31 helpt het debat verder met:

  • Kennishiaten vullen
  • Inspirerende praktijkvoorbeelden bieden
  • Relevante partijen verbinden

Dit kennisdossier bevat informatie voor gemeenten over de asielprocedure, de rollen van verschillende partijen en over de taakstelling voor de opvang per gemeente. Ook staan er blogs, nieuwsberichten, bijeenkomsten, publicaties en praktijkvoorbeelden.

Praktijkvoorbeelden

Vergunninghouders bouwen mee aan woning – Peel en Maas

De sociale onderneming Rendiz creëert werkervaringsplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder sinds kort vergunninghouders. De geselecteerde vergunninghouders werken aan de productie van verplaatsbare woningen en leveren daarmee een bijdrage aan de huisvesting van andere vergunninghouders en spoedzoekers.

Of bekijk meer praktijkvoorbeelden

Blog

Statushouders gehuisvest, en nu?
Roxanne Mulder

Afgelopen jaar heb ik mij bij RIGO beziggehouden met de huisvesting van de statushouders, of netter gezegd de vergunninghouders. Uit ons onderzoek bleek dat structurele kenmerken van de woningmarkt een belangrijke reden zijn waarom veel gemeenten hun taakstelling niet wisten te realiseren.

Vluchtelingen en Vergunninghouders

Netwerk

Werkgroep Vergunninghouders G32

Platform31 is betrokken bij de werkgroep vergunninghouders van de G32, waar de belangrijkste knelpunten en oplossingen worden besproken. Platform31 ondersteunt G32 in het debat door kennisuitwisseling en organiseren van activiteiten, zoals kennisateliers.

Website G32


Platform Opnieuw Thuis

Platform31 is deel van Opnieuw Thuis. Doel van dit platform is gemeenten en lokale partijen helpen bij de huisvesting van vergunninghouders. Dit is een samenwerking van een aantal partijen, zoals COA, VNG, Aedes, IPO en ministeries, onder leiding van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Opnieuw Thuis