Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 1015 6708

Saskia  Buitelaar

Saskia Buitelaar

Projectleider

06 57 94 16 75

I: Het gebruiksgemak verhogen


De Omgevingswet maakt het omgevingsrecht inzichtelijk, voorspelbaar en gemakkelijker in het gebruik. Dat komt omdat alle regels in één stelsel worden samengevoegd. En omdat er zoveel mogelijk algemene regels komen. Dat maakt het omgevingsrecht dus minder complex. Ook vermindert het aantal procedures.

Wat verandert er?

De huidige 26 wetten en 120 AMvB’s komen samen in 1 wet en 4 AMvB’s. Daardoor ontstaat meer samenhang en duidelijkheid.

Ook schrapt de wetgever regels en vervangt ze door algemene regels. Dat vermindert het aantal vergunningen en schept ruimte voor initiatief. Initiatiefnemers kunnen makkelijker het proces doorlopen. Ook op decentraal niveau worden de regels overzichtelijker. Ieder bestuursorgaan moet een gebiedsdekkende regeling ontwikkelen met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving (het omgevingsplan). Dat maakt het op alle niveaus makkelijker om een initiatief te starten. De regels zijn immers duidelijk en vindbaar.

Wat kunt u nu al doen?

Neem de bestaande regelgeving kritisch onder de loep. Dan kunt u nu al het gebruiksgemak van regels verbeteren of geeft duidelijk aan welke vergunningen bij een initiatief nodig zijn. Tijdens een praktijkbijeenkomst over de verlichting van regeldruk is een aantal voorbeelden aan bod gekomen. Zie daarvoor dit verslag
Ook zijn er diverse voorbeelden van het stroomlijnen van processen. Een aantal voorbeelden kwamen tijdens een praktijkbijeenkomst eind 2015 aan bod.

Een aantal andere voorbeelden:

APV Hollandse Kroon
In Hollandse Kroon heeft de gemeenteraad als experiment 70% van de regels in de Apv geschrapt. De gemeente wil ruimte geven aan de samenleving, zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Lees verder.

Loslaten is hiervoor belangrijk, maar dat is niet gemakkelijk. Lees verder.

Kookboeken Apeldoorn
De gemeente Apeldoorn wilt structuur aanbrengen in de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving. Maar niet op een dwingende manier. In plaats van regels en juridische documenten, heeft de gemeente daarom twee ‘kookboeken’ gemaakt voor een ‘smakelijke omgeving’. In de kookboeken staan een aantal recepten waarin de dorpbouwstijl of de ontstaansgeschiedenis van elk dorp worden uitgewerkt. Er staan tips in voor ontwikkelaars, waardoor ze weten hoe ze kunnen ontwikkelen binnen de bouwstijl van het dorp. De kookboeken dragen bij aan het gebruiksgemak van wet en regelgeving en dienen als inspiratiebron voor ontwikkelaars en initiatiefnemers. Lees verder.

Reisgids voor ruimtelijke ontwikkeling Schagen
Om te voorkomen dat interessante initiatieven blijven liggen omwille van regels, onderzoekt de gemeente Schagen hoe deze initiatieven wel kunnen ontstaan. De gemeente past waar nodig de regels aan. Met deze insteek stelde de gemeente een reisgids op waarmee de gemeente op een andere manier duidelijk maakt wat het beleid en de regelgeving is van de gemeente. Hierin staat het proces van vergunningaanvragen beschreven. Zo kan de gebruiker met verschillende stappen deze reis van vergunningverlening doorlopen. Dankzij deze methode kunnen initiatieven sneller ontstaan en is er meer ruimte voor gesprek.
Lees verder.


Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer