Kennisdossier Omgevingswet

Kennisdossier Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! Wat dat betekent voor medewerkers van een (gemeentelijke) overheidsorganisatie, is te lezen in dit kennisdossier Omgevingswet.

Het kennisdossier geeft een beknopt overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het gaat om nieuwe instrumenten, maar ook om een andere manier van werken. Juist die andere manier van werken (cultuuromslag) moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet zal gaan slagen. De veranderingen worden geïllustreerd met voorbeelden. Werken in de geest van de Omgevingswet is een belangrijk onderdeel van dit kennisdossier.

Dit dossier bevat de volgende onderdelen:

Wilt u meer weten over de verschillen tussen het huidige en het toekomstige omgevingsrecht, raadpleeg dan de ‘was-wordt-lijst’. Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s. Hierin is overzichtelijk weergegeven hoe de regelgeving binnen het fysiek domein nu is geregeld en hoe het straks zal zijn.

Lees meer

100% Service, de formule voor succes

16 mei 2017

Deze publicatie is geschreven om de publieke sector te inspireren de dienstverlening te innoveren. Tips en voorbeelden komen uit veertien exclusieve interviews met topmanagers van onder andere IKEA, NS, het Amsterdam Museum, de zorg, retail, bibliotheken en gemeenten.

Lees verder

Sturing in ruimtelijke ordening: nu en onder de Omgevingswet

4 mei 2017

Mr. C.P. Hageman trekt in zijn proefschrift over sturing in de ruimtelijke ordening een aantal opvallende conclusies. Een mooie aanleiding voor gemeenten om in gesprek te gaan met provincie en Rijk over de verdeling van de bevoegdheden, zodat er geen onnodig vertragende besluiten komen.

Lees verder

“Reisgids voor ruimtelijke ontwikkeling Schagen

Om te voorkomen dat interessante initiatieven blijven liggen omwille van regels, onderzoekt de gemeente Schagen hoe deze initiatieven wel kunnen ontstaan. De gemeente past waar nodig de regels aan. Met deze insteek stelde de gemeente een reisgids op waarmee de gemeente op een andere manier duidelijk maakt wat het beleid en de regelgeving is van de gemeente.

Lees verder