Kennisdossier Omgevingswet

Contact

Maarten Hoorn

Maarten Hoorn

Projectleider

06 10 15 67 08


Deel deze pagina via:

Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan! Wat dat betekent voor medewerkers van een (gemeentelijke) overheidsorganisatie, is te lezen in dit kennisdossier Omgevingswet.

Het kennisdossier geeft een beknopt overzicht van de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. Het gaat om nieuwe instrumenten, maar ook om een andere manier van werken. Juist die andere manier van werken (cultuuromslag) moet ervoor zorgen dat de Omgevingswet zal gaan slagen. De veranderingen worden geïllustreerd met voorbeelden. Werken in de geest van de Omgevingswet is een belangrijk onderdeel van dit kennisdossier.

Dit dossier bevat de volgende onderdelen:

Wilt u meer weten over de verschillen tussen het huidige en het toekomstige omgevingsrecht, raadpleeg dan de ‘was-wordt-lijst’. Speciaal voor bestuurders en ambtenaren, maar ook voor hun ketenpartners, voor inwoners en ondernemers is door de G32 en de gemeente Haarlem een vergelijking gemaakt tussen het huidige omgevingsrecht en de nieuwe Omgevingswet met AMvB’s. Hierin is overzichtelijk weergegeven hoe de regelgeving binnen het fysiek domein nu is geregeld en hoe het straks zal zijn.

Aan de slag met de implementatie van de Omgevingswet

21 februari 2017

In het Apeldoorns Centrum voor Eigentijdse Cultuur (ACEC) kwamen op dinsdagmiddag 24 januari ruim 55 mensen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over manieren om aan de slag te gaan met de implementatie van de Omgevingswet.

Lees verder

“Reisgids voor ruimtelijke ontwikkeling Schagen

Om te voorkomen dat interessante initiatieven blijven liggen omwille van regels, onderzoekt de gemeente Schagen hoe deze initiatieven wel kunnen ontstaan. De gemeente past waar nodig de regels aan. Met deze insteek stelde de gemeente een reisgids op waarmee de gemeente op een andere manier duidelijk maakt wat het beleid en de regelgeving is van de gemeente.

Lees verder

Aan de slag met de Omgevingswet

Platform31 laat aan de hand van goede voorbeelden zien hoe u nu al kunt werken met de Omgevingswet. Zo raakt u geïnspireerd om nu al aan de slag te gaan met de Omgevingswet.

Lees meer