header Betaalbaarheid Huurwoningen

Contact

Jeroen van der Velden

Jeroen van der Velden

Projectleider

06 57 94 22 58

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95


deel deze pagina via:

Dit kennisdossier wordt mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Betaalbaarheid


Sinds enkele jaren is betaalbaarheid terug op de agenda bij zowel, gemeenten, rijk, verhuurders en huurdersorganisatie. Het aandeel huurwoningen met een lage huur is in de periode sinds 2005 meer dan gehalveerd. De forse huurverhogingen van de laatste jaren raken zowel lage als midden inkomens. Een toenemende huurlast in combinatie met inkomensdaling sinds de crisis in 2008 en toenemende kosten voor het levensonderhoud, zorgt bij een toenemende groep huurders voor huurachterstand en betaalrisico’s.

Dit kennisdossier geeft een compleet beeld van het thema Betaalbaarheid huurwoningen. U vindt hierin de belangrijkste definities, feiten en cijfers rond betaalbaarheid, mogelijke in te zetten instrumenten, nieuws, blogs en publicaties.


Recent aan dossier toegevoegd:

Consistent betaalbaarheidsbeleid

“Het is belangrijk dat overheidsbeleid consistent is en de tijd krijgt om tot uitvoer te komen. Dat gaat gepaard met lange trajecten. Tegelijkertijd zie ik de laatste tijd overheidsbeleid ontstaan dat in mijn ogen niet consistent is. Bijvoorbeeld rondom betaalbaarheid van het wonen.”

Lees verder

Overzicht betaalbaarheid huurwoningen


Minister Blok heeft Betaalbaarheid huurwoningen als een van de vier prioriteiten benoemd in het volkshuisvestingsbeleid van het rijk tot 2019. ‘Corporaties worden geacht deze in hun bod op de woonvisie te betrekken’. In dit overzicht wordt een compleet beeld gegeven van het thema Betaalbaarheid huurwoningen.

Lees verder

Overstag met de huurtoeslag

In het huidige huurtoeslagsysteem zitten verschillende ondoelmatigheden. In combinatie met de verwachte wijzigingen in het systeem waren deze voor Platform31 en haar partners aanleiding tot de Verkenning Huurtoeslag. Hierin hebben we verschillende verbetervoorstellen van de huurtoeslag opgesteld en doorgerekend..

Lees verder

Uitgelicht

Cover-overstag-met-de-huurstoeslag