Blogs

De goede vraag en het juiste antwoord

De groeiende groep asielzoekers beheerst het nieuws. Helaas heeft een negatieve toon de overhand gekregen. Al dat gebekvecht en geruzie dringt een aantal eenvoudige maar belangrijke feiten naar de achtergrond: de asielzoekers zijn er, het aantal neemt toe en de kans is vrij groot dat ze in ieder geval jarenlang blijven, zo niet voorgoed.

Lees verder

Zet het experiment centraal, niet het basisinkomen

Met experimenten rond de sociale zekerheid is weinig mis. Zeker in een tijd dat het aantal bijstandsgerechtigden toeneemt, evenals de afstand tot de zich razendsnel veranderende arbeidsmarkt voor een groot deel van hen. Zij verdienen een creatievere benadering dan stellen van eisen en plichten en het uitvoeren van controles en sancties.

Lees verder

Ranglijstjes, wie is er niet dol op?

Ranglijstjes zijn populair, ook in de wereld van gemeenten. Die ranglijsten kennen vele uiteenlopende onderwerpen. Zo bestaat er bijvoorbeeld een ranglijst die weergeeft over welke gemeente er relatief het meest wordt gesproken op online media, in één maand, en ook nog verbijzonderd per inwoner. Er gaan nachten voorbij dat je er als gemeente niet over droomt.

Lees verder

Jeugdwerkloosheid: plannen maken is nog geen werk

De goede voornemens lijken vooral bedoeld te zijn om tot beter overleg en afstemming te komen tussen de betrokken instituties binnen de keten van werk en inkomen. Maar hoe rollen uit verbeterd overleg en afstemming mooie banen voor jongeren?

Lees verder