Werk banner

Contact

Darko  Lagunas

Darko Lagunas

Junior projectleider

06 57 94 21 04


deel deze pagina via:

De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK

Het thema Regionale economie en arbeidsmarkt biedt antwoord op de kennis- en praktijkvragen die de economische transitie met zich meebrengt. Platform31 ondersteunt steden en regio’s bij de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen over het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt.


Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet-wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen. Maar belangrijker nog is exact te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids)praktijk relevant zijn.

Regelmatig worden adviezen overgenomen zonder dat de context van het onderzoek en de randvoorwaarden van de beleidsadviezen helder zijn. In het kennisdossier “Arbeidsmarkt en Onderwijs” stelt Platform31 zich ten doel om wetenschappelijke onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) nader te duiden en zo de beschikbare relevante kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.

Actualiteiten

Sollicitatieplicht voor oudere werklozen: meer werk, maar ook meer ziektewetuitkeringen

‘De sollicitatieplicht voor ouderen in de WW leidt tot een grotere kans op werk, maar tegelijk ook tot een vlucht in de ziektewet, zo stelt Marloes Lammers (SEO Economisch Onderzoek.) in Sociale Vraagstukken.

Lees verder op Sociale Vraagstukken (28 juni 2017)


Investeren in laaggeletterdheid bespaart ons jaarlijks 1 miljard euro

Uit onderzoek blijkt dat laaggeletterdheid de Nederlandse samenleving jaarlijks bijna 1 miljard euro kost. De overheid, de belastingbetaler, werkgevers, zorgverzekeraars en vooral de laaggeletterden zelf betalen deze rekening. Investeren levert veel geld op en maakt mensen gelukkiger zodat ze mee kunnen doen in de samenleving.

Lees verder op stichting Lezen & Schrijven (4 april 2017)

Karakus in de wijk

Column: Maak arbeidsmarkt nu eens écht voor iedereen toegankelijk

Terwijl de economie weer ‘booming’ is en de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen, laten we met elkaar gebeuren dat 1,7 miljoen mensen aan de kant blijven staan en nauwelijks kunnen meeprofiteren.