Werk banner

Contact

Darko  Lagunas

Darko Lagunas

Junior projectleider

deel deze pagina via:

De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK

Het thema Regionale economie en arbeidsmarkt biedt antwoord op de kennis- en praktijkvragen die de economische transitie met zich meebrengt. Platform31 ondersteunt steden en regio’s bij de ontwikkeling, verspreiding en uitwisseling van kennis en ervaringen over het versterken van de regionale economie en arbeidsmarkt.


Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet-wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen. Maar belangrijker nog is exact te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids)praktijk relevant zijn.

Regelmatig worden adviezen overgenomen zonder dat de context van het onderzoek en de randvoorwaarden van de beleidsadviezen helder zijn. In het kennisdossier “Arbeidsmarkt en Onderwijs” stelt Platform31 zich ten doel om wetenschappelijke onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) nader te duiden en zo de beschikbare relevante kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.

Actualiteiten

Sollicitatieplicht voor oudere werklozen: meer werk, maar ook meer ziektewetuitkeringen

‘De sollicitatieplicht voor ouderen in de WW leidt tot een grotere kans op werk, maar tegelijk ook tot een vlucht in de ziektewet, zo stelt Marloes Lammers (SEO Economisch Onderzoek.) in Sociale Vraagstukken.

Lees verder op Sociale Vraagstukken (28 juni 2017)


‘Vrijwilligerswerk is niet gratis’

‘Vrijwilligersorganisaties dreigen in forse financiële problemen te komen. Gemeenten maken graag gebruik van hun vrijwilligers om de gaten van de participatiemaatschappij op te vullen. Maar van een redelijke vergoeding is geen sprake.’

Lees verder op Sociale Vraagstukken (9 maart 2017)


Karakus in de wijk

Column: Maak arbeidsmarkt nu eens écht voor iedereen toegankelijk

Terwijl de economie weer ‘booming’ is en de tekorten op de arbeidsmarkt toenemen, laten we met elkaar gebeuren dat 1,7 miljoen mensen aan de kant blijven staan en nauwelijks kunnen meeprofiteren.

Van bijstand naar werk: inclusieve innovatie in de regio

Meer dan een miljoen mensen in ons land hebben geen werk of het kost hen meer dan gemiddeld moeite aan het werk te komen.. Toch blijkt het verrassend vaak mogelijk de zogenaamde ‘onderkant van de arbeidsmarkt’ aan werk te helpen. In deze aanpak van TNO werken gemeenten en bedrijven nauw samen om dit probleem te lijf te gaan.

Lees het rapport (TNO, juni 2017)


Dynamiek op de Nederlandse arbeidsmarkt

Het innovatief vermogen van de Nederlandse economie is er bij gebaat als werknemers voldoende autonomie en uitdaging in hun werk hebben. Uit onderzoek van TNO en CBS blijkt echter dat een groeiende groep werknemers dat de laatste jaren juist steeds minder ervaart. Volgens de onderzoekers is dit een punt van zorg, waar werkgevers aandacht voor moeten hebben.

Lees het rapport (TNO en CBS, juni 2017)