Platform31 kennis en netwerk organisatie voor stad land en regio - wonen social ruimte economie

Contact

Darko  Lagunas

Darko Lagunas

Junior projectleider

06 57 94 21 04


deel deze pagina via:

De kennisdossiers worden mede mogelijk gemaakt door de G32-gemeenten en het ministerie van BZK.Logo Ministerie BZK


Kennisdossier Arbeidsmarkt en Onderwijs

Leerpunten uit (wetenschappelijk) onderzoek

Bestuurders en beleidsmedewerkers worden bedolven onder wetenschappelijke (en niet-wetenschappelijke) onderzoeks- en beleidsrapporten. Hoewel met de kwaliteit van de onderzoeksrapporten doorgaans weinig mis is, kan dat niet worden gezegd van de praktische bruikbaarheid. Eerlijkheidshalve dient gezegd te worden dat de praktische bruikbaarheid vaak niet direct het doel is. Niettemin is het voor gemeenten vooral van belang te weten welke beleidsadviezen uit de onderzoeken volgen. Maar belangrijker nog is exact te weten of de adviezen ook voor de eigen (beleids)praktijk relevant zijn.

Regelmatig worden adviezen overgenomen zonder dat de context van het onderzoek en de randvoorwaarden van de beleidsadviezen helder zijn. In het kennisdossier “Arbeidsmarkt en Onderwijs” stelt Platform31 zich ten doel om wetenschappelijke onderzoeksrapporten of beleidsadviezen (van bijvoorbeeld CPB, SCP, PBL, CBS, SER) nader te duiden en zo de beschikbare relevante kennis direct te koppelen aan praktische stedelijke uitdagingen.

Nieuws

Geef Mohammed een eerlijke kans op werk

“’Hoewel het opleidingsniveau van jongeren met een migratieachtergrond de afgelopen jaren is toegenomen, is hun positie op de arbeidsmarkt niet verbeterd. Voor verandering zijn interventies nodig die discriminatie tegengaan", zo stelt hoogleraar Saskia Keuzenkamp’

  • Lees verder op Socialevraagstukken.nl (9 februari 2017)