regelloze-winkelgebieden1

nieuws en artikelen

Actief op je handen zitten

28 augustus 2015

De Zwolse binnenstad is volop in ontwikkeling. Pleinen worden opnieuw ingericht en leegstaande panden krijgen andere functies. Opvallend is dat de rol van de gemeente verandert: van leidend naar participerend. Eigenaren en gebruikers krijgen een steeds grotere rol als het gaat om visie en ontwerp. Een sprekend voorbeeld hiervan is de gebiedsontwikkeling in het Broerenkwartier.

Lees verder


Procesvoering en communicatie belangrijkste uitdagingen bij start pilot Verlichte regels winkelgebieden

1 juli 2015

Niet de inhoud van de regels zelf, maar de procesvoering en communicatie blijken de grootste hoofdbrekens op te leveren bij het verlagen van de regeldruk voor ondernemers in het kernwinkelgebied. Tijdens de startbijeenkomst van de pilot Verlichte regels winkelgebieden was er volop herkenning van vragen en kennisuitwisseling over oplossingen.

Lees verder


Samen in de startblokken voor toekomstbestendige retail

19 maart 2015

Het stadshart van de toekomst moet een visitekaartje zijn voor bezoekers en een ontmoetingsplek waar inwoners zich thuis voelen. Met dit gemeenschappelijke doel voor ogen zetten vertegenwoordigers van overheden en marktpartijen op 17 maart 2015 hun handtekening onder de Retailagenda.

Lees verder


Dit was de Dag: Retailagenda trending in de media

19 maart 2015

NOS-verslaggever Matthijs Holtrop maakte een reportage over het tegengaan van leegstand en verpaupering van winkelgebieden voor het radioprogramma Dit is de Dag met Tijs van den Brink. Met quotes van wethouder Johan Weijland van de gemeente Ede, Hamit Karakus, directeur van Platform31 en minister Kamp van Economische Zaken.

Lees verder


Twaalf gemeenten kijken kritisch naar retailregels

17 maart 2015

In het hoofdkantoor van de HEMA in Amsterdam zetten minister Kamp van Economische Zaken en diverse betrokken partijen vanmiddag hun handtekening onder de Retailagenda. Voor 12 winkelgebieden is dit tegelijkertijd de officiële start van het experiment Verlichte Regels Winkelgebieden.

Lees verder


Retailagenda: meer kansen voor winkeliers

17 maart 2015

Dankzij de Retailagenda worden winkelgebieden compacter en extra aantrekkelijk. Nu staat 7,5% van de winkels leeg en bestaat 30% van het winkeloppervlakte uit overcapaciteit. Nog dit jaar maken 50 gemeenten afspraken in zogeheten RetailDeals om ondernemers kansen te bieden en om de leegstand tegen te gaan.

Lees verder


Meer aandacht nodig voor verlaging kosten en verhoging inkomsten winkeliers in discussie versterking detailhandel

14 januari 2015

Het verlagen van kosten en verhogen van inkomsten van winkeliers zijn minstens even belangrijk als het aanbrengen van fysieke verbeteringen in winkelgebieden. Dat blijkt uit een quickscan van Platform31 en Roots Beleidsadvies in het kader van de landelijke Retailagenda.

Lees verder


Scherpe keuzes tussen kansrijke en kansarme winkelgebieden noodzakelijk

14 oktober 2014

Nieuwe investeringen zijn hard nodig om winkelgebieden aan te passen aan het veranderende consumentengedrag en om te kunnen concurreren met webwinkels. Maar ondernemers en vastgoedeigenaren durven pas te investeren in winkelgebieden als er duidelijkheid is over de toekomst van dat gebied.

Lees verder