regelloze-winkelgebieden1

Deelname


Inschrijven voor deze pilot is niet meer mogelijk.

Platform31 en Expertteam Winkelgebieden zijn inmiddels met verschillende ondernemersverenigingen, gemeenten en (verenigingen van) vastgoedeigenaren gestart aan de pilot Verlichte regels winkelgebieden.

Typen winkelgebieden

De volgende typen winkelgebieden konden inschrijven als pilotgebied:

 • Centraal winkelgebied (of een deel daarvan): het belangrijkste winkelgebied in een woonplaats. Omvang: 30-200 winkels. Indien het gehele winkelgebied meer detailhandelsvestigingen bevat, dan graag motiveren waarom deze schaalgrootte opportuun is en de afbakening van het gebied duidelijk aangeven.
 • Ondersteunend winkelgebied:een secundair winkelgebied in een woonplaats, bv. een stadsdeel- of wijkcentrum, of een aanloopstraat naar het centrale winkelgebied. Omvang: 30-100 winkels. Indien het gehele gebied meer winkels bevat, dan graag aanmelden met een afgebakend deelgebied tot maximaal 100 winkels

Voorwaarden van deelname

De voorwaarden voor deelname zijn:

 • De (volledige) inschrijving is binnen op vrijdag 27 februari 2015 (tijdens de presentatie van de gehele Retailagenda door minister Kamp – medio maart o.v.b. – worden intentieovereenkomsten getekend met vertegenwoordigers van deelnemende steden).
 • Binnen het pilotgebied is er een aantoonbaar draagvlak van (een merendeel van) de belangrijkste stakeholders voor deelname aan de pilot, tenminste de betreffende ondernemersvereniging(en) en de gemeente, idealiter ook vastgoedpartijen en overige stakeholders. Dit brede commitment wordt, voorafgaand aan deelname aan de pilot, door Platform31 getoetst en bekrachtigd door ondertekening van een gezamenlijke (intentie)overeenkomst.
 • Binnen de betreffende gemeente is er draagvlak en bereidheid om intern zaken mogelijk te maken en te veranderen en daar gedurende (en na afloop van)
  het project ook extern over te kunnen communiceren.
 • Bereidheid bij indienende partij(en) tot cofinanciering van de pilot
  á € 15.000,- (excl. BTW) per pilotgebied.
 • Een volledig ingevuld aanmeldformulier.


Bij de uiteindelijke selectie van 4 tot 6 gebieden is gestreefd naar cases uit zowel krimp- en niet-krimpregio’s, grote steden en kleinere kernen en verschillende type winkelgebieden. Tegen de selectie is geen beroep mogelijk. Mocht uw winkelgebied niet geselecteerd zijn, dan helpt Platform31 u graag om uw lokale ambities via andere wegen of partijen toch te verwezenlijken.

Wat levert deelname op?

 • Meer ruimte voor (innovatief) ondernemerschap in uw winkelgebied;
 • Een (nog) betere samenwerking tussen u en uw lokale stakeholders;
 • Ondersteuning van het project met onafhankelijke expertise in proces en inhoud;
 • Onafhankelijke monitoring en evaluatie van de vorderingen in uw eigen pilot
 • Via Platform31 en de Retailagenda, toegang tot de landelijke overheid waar het knellende nationale regelgeving betreft;
 • Kennisontwikkeling binnen uw eigen organisatie;
 • Bijdragen aan innovatieve inzichten die ook elders in Nederland toepasbaar zijn;
 • Podium en media-aandacht.