Contact

Anne-Jo Visser

Anne-Jo Visser

Programmamanager

06 22 93 71 17

Experimenten

Om tot vernieuwingen te komen die écht werken begeleidt Platform31 experimenten. Op eigen inititatief of op initiatief van partners of derden. We onderzoeken de haalbaarheid van een experiment vooraf en zoeken, waar nodig, experimentpartners. Platform31 begeleidt de experimenten van het begin tot het eind. Van de experimentpartners verwachten we een actieve deelname aan het experiment. Na afronding evalueert een onafhankelijk onderzoeksbureau het traject en de resultaten.

Advies en kennisoverdracht

Op basis van de evaluatie adviseert Platform31 de betrokken partijen op maat. Bij een geslaagd experiment ontwikkelen we strategieën om de innovatie in te voeren. Wij zorgen ook voor het verspreiden van de opgedane kennis.

Wat kan Platform31 voor u betekenen? Neem contact op voor advies of een offerte.

Financiering

De Rijksoverheid geeft Platform31 een subsidie om deze basisrol te kunnen vervullen. In bepaalde gevallen is er ook programmafinanciering beschikbaar, bijvoorbeeld voor een haalbaarheidsonderzoek. Meestal vragen we een financiële bijdrage van onze experimentpartners.

Actuele experimenten:

Hoogste tijd voor Klushuur!

Het idee is eenvoudig: huurders krijgen de mogelijk om goedkoper en meer naar eigen inzicht te gaan wonen door zelf een deel van het onderhoud en/of de renovatie te doen. De naam bestaat al, klushuur, en op een aantal plekken hebben corporaties geëxperimenteerd met dit concept. Maar vooralsnog zijn klushuurprojecten op de vingers van één hand te tellen. Platform31 is gestart met een experimentenprogramma om hierin verandering te brengen.

Meer informatie

Van aanbesteden naar afnemen

Het experiment Van aanbesteden naar afnemen geeft deelnemende corporaties enkele kaders (functionele en prestatie-eisen) aan de markt. Op basis daarvan denken ontwikkelende marktpartijen zelf na over de vormgeving van het product en de gevraagde prestatie(garanties)!

Meer informatie

Kansen voor de wooncoöperatie

De coöperatieve vereniging is een opkomende organisatievorm onder burgerinitiatieven, ook in het wonen. Nederland kent al een aantal wooncoöperaties, maar voor veel mensen is het nog onbekend terrein. Om de ontwikkeling ervan verder te brengen is meer bekendheid nodig. Platform31 werkt aan de ontwikkeling van de wooncoöperatie binnen de volkshuisvesting.

Meer informatie

Tijdelijke huurcontracten

Platform31 is een nieuw project gestart dat is gericht op het werken met tijdelijke huurcontracten. Naar verwachting wordt binnenkort de wet Doorstroming Huurmarkt van kracht, met een aantal nieuwe mogelijkheden voor de tijdelijke verhuur van woningen. De praktische toepassing ervan is echter nog onduidelijk. Platform31 zoekt deelnemers voor een leerkring om te experimenteren met het werken met tijdelijke huurcontracten.

Meer informatie