JPI Urban Europe

Joint Programming Initiatives

Veel landen in Europa hebben te maken met soortgelijke uitdagingen. Om samenwerking tussen onderzoekers uit deze landen te stimuleren en zo tot gezamenlijke oplossingen te komen, heeft de Europese Commissie de onderzoeksprogramma’s Joint Programming Initiatives (JPI) geïntroduceerd. Platform31 is actief betrokken bij het Joint Programming Initiative gericht op ‘Urban Europe’.