Zoekresultaten

1-20 van 2350 resultaten

Huurkorting als bewoners zich inzetten voor de ander – Waalwijk

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vluchtelingen-en-vergunninghouders/praktijkvoorbeelden/huurkorting-als-bewoners-zich-inzetten-voor-de-ander-waalwijk
Asielzoekerscentra_internal_thumb_small-1429016080
In een leegstaand zorgcomplex in Waalwijk verbouwt woningcorporatie Casade 22 onzelfstandige wooneenheden tot woonruimte bestemd voor een mix van jongeren en alleenstaande vergunninghouders. Als zij zich inzetten voor elkaar, hun woning en de omwonenden krijgen ze 50 procent korting op de huurprijs.
Lees meer

"Minder slecht is niet goed"

http://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/minder-slecht-is-niet-goed
Fons-lustenhouwer-k_internal_thumb_small-1486672452
Met het initiatief van aannemer Jongen heeft Venlo de primeur in Nederland: de eerste op Cradle-to-Cradleprincipes geïnspireerde woonbuurt met zo'n 50 C2C-koopwoningen in de wijk 't Ven in Venlo-Noord.
Lees meer

Wat geeft professionals in de transformatie van het sociaal domein écht energie?

http://www.platform31.nl/nieuws/wat-geeft-professionals-in-de-transformatie-van-het-sociaal-domein-echt-energie
De_beweging_aangepast_2_300dpi_2_internal_thumb_small-1472734411
Platform31 maakte een verslag met de rode draden van de 'Beweging naar de Voorkant', over de ervaringen met deze andere manier van werken en de succesfactoren.
Lees meer

Opinie

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/flexwonen/opinie
Cowboys of Samaritanen? Nieuwe woonondernemers in de wijk Door veranderende (lees: terugtredende) rollen van corporaties en gemeenten lijkt een gat te vallen in de huisvesting van bepaalde doelgroepen en het leefbaar houden van wijken. De kloof die is …
Lees meer

Publicaties

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/flexwonen/publicaties
Werken met tijdelijke huurcontracten Deze publicatie brengt de huidige mogelijkheden en de eerste praktijkervaringen met nieuwe vormen van tijdelijke verhuur in beeld. Platform31 zette in 2016 een leerkring op om de eerste verhuurders op weg te helpen om …
Lees meer

Best practices

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/flexwonen/best-practices
Nederland kent steeds meer voorbeelden van wooncomplexen waar diverse, vaak urgente, doelgroepen gemengd wonen. In dit overzicht bundelen we een aantal inspirerende praktijkvoorbeelden. Lees meer Deel deze pagina via:
Lees meer

Projecten

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/flexwonen/projecten
De Magic Mix Het huisvesten van vergunninghouders, arbeidsmigranten en andere nieuwkomers op de woningmarkt botst steeds vaker met de huisvesting van ‘gewone’ woningzoekenden. Diverse gemeenten experimenteren daarom met een nieuwe manier van …
Lees meer

Flexibel wonen

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/programmas/wonen-en-wijken/flexwonen
De Nederlandse huurmarkt lijkt zich langzaam aan te passen aan deze veranderende woonbehoeften. Enkele gemeenten experimenteren succesvol met nieuwe flexibele woonvormen, huurcontracten en huurprijzen, omdat ze voordelen hebben die permanente huurwoningen niet bieden.
Lees meer

Samen de stoep schoonvegen

http://www.platform31.nl/blogs/blogs-platform31/samen-de-stoep-schoonvegen
Eline-diesvelt-k_internal_thumb_small-1490183204
De openbare ruimte van een winkelgebied kan een belangrijke rol spelen in het bevorderen van de sociale samenhang.
Lees meer

Huren met korting

http://www.platform31.nl/publicaties/huren-met-korting
Voorkant_huren_met_korting_cover-1490105363
Dit rapport bevat de eindevaluatie van de pilot Flexibel Huren, een experiment met inkomensafhankelijke huurkortingen in de Amsterdamse vrije huursector.
Lees meer

Aan de slag met de serviceflat in Nederland

http://www.platform31.nl/publicaties/aan-de-slag-met-de-serviceflat-in-nederland
Voorkant_aan_de_slag_met_de_serviceflat_in_nederland_cover-1490099906
Dit rapport biedt adviezen voor vernieuwing op het gebied van zorg, woon-service concept en financiering van transformatie. Serviceflats kunnen de adviezen en aanbevelingen zien als handvatten in hun transformatieproces.
Lees meer

De effecten van passend toewijzen

http://www.platform31.nl/nieuws/de-effecten-van-passend-toewijzen
Haarlem-amsterdamse-buurt-kl_internal_thumb_small-1490082632
Platform31 onderzoekt de manier waarop de passendheidsnorm is vertaald in het huur- en toewijzingsbeleid van corporaties en wat daarvan de effecten zijn voor de huurder. Vindt u het als corporatie belangrijk om bij te dragen aan dit onderzoek en deelt u graag uw aanpak en bevindingen We nodigen u uit om mee te doen.
Lees meer

MKBA basiscursus

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/mkba-basiscursus-juni-2017
Mkba-info_internal_thumb_small-1424791103
Wat houdt een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) precies in en hoe kun je het instrument succesvol toepassen in de besluitvorming? Tijdens deze cursus krijgt u een intensieve training van docenten die theorie en praktijk op een laagdrempelige manier aan elkaar weten te koppelen.
Lees meer

Magic Mix in verzorgingshuis Nijevelt – Nijmegen

http://www.platform31.nl/wat-we-doen/kennisdossiers/kennisdossier-vluchtelingen-en-vergunninghouders/praktijkvoorbeelden/magic-mix-in-verzorgingshuis-nijevelt-nijmegen
Asielzoekerscentra_internal_thumb_small-1429016080
Het gedeeltelijk leegstaande verpleeghuis Nijevelt in Nijmegen wordt in 2021 gesloopt. Om die tijd te overbruggen stelt de eigenaar, stichting De Waalboog, één verdieping beschikbaar voor de huisvesting van twintig alleenstaande vergunninghouders.
Lees meer

Samenwerken in de binnenstad

http://www.platform31.nl/bijeenkomsten/samenwerken-in-de-binnenstad-1
Kate_snow_design_internal_thumb_small-1489673022
Professionele samenwerking tussen partijen is cruciaal in het vitaal houden van binnensteden. Maar hoe werk je effectief samen? Om binnenstadsprofessionals hierbij te helpen organiseren Platform31 en Platform Binnenstadsmanagement een vierdaagse cursus Samenwerken in de binnenstad.
Lees meer

Praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden

http://www.platform31.nl/nieuws/praktijkgroep-verlichte-regels-winkelgebieden
Coverfotopilotvrw_internal_thumb_small-1489674283
Als deelnemer aan de praktijkgroep Verlichte regels winkelgebieden ontwikkelt u nieuwe kennis over de wisselwerking tussen regelgeving en ondernemerschap. U wordt onderdeel van een lerend praktijknetwerk en doet expertise op die helpt uw winkelgebied toekomstgericht te maken. Schrijf uw kernwinkelgebied nu in!
Lees meer