Contact

Annette Duivenvoorden

Annette Duivenvoorden

Projectleider

06 35 11 58 12

Handreiking Woonvaardigheden

Voor het aanleren van alle mogelijke vaardigheden is er een aanbod: voor rijvaardigheden, opvoedvaardigheden, kookvaardigheden, noem maar op. Maar voor elementaire woonvaardigheden kan je nergens terecht.

Dat hiaat is nu opgevuld met de Handreiking Woonvaardigheden die de SEV | Platform31 ontwikkelde in nauwe samenwerking met drie Noordhollandse woningcorporaties (Wooncompagnie, Woonwaard en Intermaris Hoeksteen) en een instelling voor opvang en woonbegeleiding in Noord-Holland (dnoDoen).

handreiking woonvaardigheden