Meer informatie

Anouk Corèl

Anouk Corèl

Senior projectleider

06 83 17 14 95

Fons Lustenhouwer

Fons Lustenhouwer

Senior projectleider

06 53 38 90 17

Eelco Ouwerkerk

Projectleider Kantoor vol Energie

06 83 33 80 17

Olivier Lauteslager

Projectleider VvE's en School vol Energie

06 14 43 76 63

Energiesprong - Voor de troepen uit

2010-2016

Deze publicatie beschrijft het verhaal van Energiesprong: 6 jaar energietransitie. In de periode 2010-2016 heeft het innovatie- en experimentenprogramma in opdracht van het ministerie van BZK tal van energieneutrale gebouwrenovaties aangejaagd. De publicatie is op 3 februari tijdens de bijeenkomst Energy-Up 2017 aan Ferdi Liche (ministerie BZK), Hamit Karakus (Platform31) en Leen van Dijke (Stroomversnelling) overhandigd.

In de publicatie komen verschillende betrokkenen – onder wie Joost Nelis (directeur BAM Woningbouw), de grondleggers van Energiesprong Jan Willem van den Groep, Ivo Opstelten en Jasper van den Munckhof en Jos van Dalen, (hoofd woningbouw en woningvoorraad, ministerie van BZK) – aan het woord.

Hoe verder

Via kennisdeling en aanjaag-programma’s blijft Platform31 werken aan een betere en CO2-arme gebouwde omgeving zonder bouwafval. In 2017 staan tal van projecten op het programma. Drie projecten van Energiesprong krijgen een vervolg als Platform31-programma:

Lopende programma’s van Platform31:

Programma’s die starten in 2017:

  • Verduurzaming woningbouw
  • Green Deal aardgasloze wijken
  • Onderzoek governance van de energietransitie
  • Leerkring ruimtelijke dimensie energietransitie

Lees de folder Een duurzame samenleving geeft energie met een overzicht van de belangrijkste Platform31-projecten in 2017.

Eind 2016 heeft het innovatieprogramma Energiesprong het woningbouw-stokje overgedragen aan Stroomversnelling. De activiteiten van Energiesprong Zorgvastgoed worden onder de vlag Stroomversnelling Langer Thuis voortgezet.

cover-energiesprong-voor-de-troepen-uit