EMI jaarverslag 2012

Het European Metropolitan network Institute (EMI) heeft onlangs haar jaarverslag over het jaar 2012 gepubliceerd. In 2012 is EMI verder gegaan met het ontwikkelen van onderzoeksactiviteiten gebaseerd op het principe ‘research based, practice led’. Het delen van kennis, ervaringen en expertise met een breed gezelschap aan stedelijke professionals en vervolgens de vertaling van hun onderzoeksbehoeften naar onderzoeksvragen, heeft geleid tot een drietal interessante onderzoeksagenda’s op de thema’s ’Economic Vitality –Towards Smart Specialisation’, ‘Polycentric Metropolitan Areas’ en ‘Sustainable Urban Mobility’.

Gedrukt exemplaar opvragen bij Sanny Wensveen: sanny.wensveen@platform31.nl