SITE Urban Development


SITE is een onafhankelijk bureau met ervaren experts in stedelijke gebiedsontwikkeling. SITE is opgericht in 2008 en heeft een aanzienlijk track record. SITE is in staat ontwerp, financiën en de klant aan elkaar te verbinden, visie te ontwikkelen en deze om te zetten in haalbare en uitvoerbare strategieën. Ze zijn in staat partijen uit een patstelling te halen, belangen helder te duiden en gezamenlijke doelen en ambities boven tafel te krijgen. Partijen binden op gezamenlijk belang, of liever: gedeeld verlangen.

SITE adviseert gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, beleggers en samenwerkingsverbanden tussen hen. Ze lossen probleemprojecten op in binnenstedelijk gebied en in uitbreidingslocaties. Tegelijkertijd zoeken ze naar oplossingen voor financiële (dreigende) tekorten in de grondexploitatie en brengen ze partijen in conflictsituaties weer ‘on speaking terms’. Middels een aantal intensieve workshops met betrokkenen wordt in korte tijd en onder hoge druk naar oplossingen gezocht.

Opdrachtgevers, publiek en privaat, vertrouwen ons hun grootste opgaven toe. SITE begrijpt beide werelden en brengt partijen tot elkaar. Met een relatief klein team van experts werken we aan de grootste projecten zoals Overhoeks Amsterdam, Stationsgebied Utrecht, Kanaleneiland, Beurs van Berlage, Centrum Waalsprong en Vathorst. Daarnaast wordt SITE gevraagd om partijen strategisch te adviseren, soms over hun ontwikkelorganisatie, soms over hun portefeuille strategie of over hun stedelijke investeringsagenda.

Conceptontwikkeling binnensteden

SITE en Platform31 organiseerden op 10 september 2015 in het kader van het partnerprogramma van Platform31 een Hartige Hap over de noodzaak tot brede conceptontwikkeling voor binnensteden. 10 genodigden van Platform31-partnerorganisaties en andere stakeholders (publiek en privaat) brachten deze avond verdieping aan op dit vraagstuk.

Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.
Donker Curtiusstraat 15
1051 JM Amsterdam

info@site-ud.nl

site-ud.nl

blogs van onze partners

Beste stad, wat is je verhaal?

Oedsen Boersema

We zullen een fundamenteel ander concept moeten ontwikkelen voor de functies van de binnenstad.

Lees verder