Guido de Ruiter Advies & Procesmanagement

Guido de Ruiter is werkzaam als zelfstandig adviseur en procesmanager op het terrein van wonen-zorg-welzijn. Zijn werkzaamheden vinden vooral in opdracht plaats van: woningcorporaties, zorgorganisaties, gemeenten en kenniscentra.

Expertise

Guido ondersteunt zowel individuele als samenwerkende organisaties die zich bezighouden met wonen, welzijn en zorg in combinatie of los van elkaar.

Zijn meerwaarde zit in:

 • vakinhoudelijke kennis en ervaring
 • een heldere toekomstvisie
 • een groot relevant netwerk
 • uitstekende advies- en procesmanagementvaardigheden.

Werkgebieden

Procesmanagement op het terrein van samenwerking wonen-welzijn-zorg:

 • strategische en multidisciplinaire samenwerking;
 • woonservicegebied en gebiedsgericht werken aan wonen-welzijn-zorg samenwerking;
 • multifunctionele accommodatie (MFA’s);
 • overbruggen cultuurverschillen tussen zorg, welzijn en vastgoed;
 • innovatie en ontwikkeling nieuwe concepten.

Advisering en procesmanagement bij maatschappelijk ondernemerschap en social enterprices:

 • visie- en strategieontwikkeling;
 • coaching en deskundigheidsbevordering;
 • interim-management.

Advisering op het gebied van vastgoed voor zorg en welzijn:

 • transitie en transformatie langdurende zorg en sociaal domein;
 • scheiden wonen en zorg en extramuralisering;
 • strategie en conceptontwikkeling intramuraal vastgoed;
 • advisering en procesbegeleiding;
 • innovatieve (inhoudelijke en financiële) strategieontwikkeling en concepten voor zorgvastgoed en maatschappelijk vastgoed.

Opdrachten

Op zijn website zijn uitgevoerde opdrachten te bekijken.

Innovatief samenwerken

Guido heeft kennis van en ervaring met zowel de ‘harde’ kant (vastgoed) als de ‘zachte’ kant (mens, zorg en welzijn) en doet niets liever dan mensen en ideeën verbinden om tot duurzaam resultaat te komen.
Hij werkt op het snijvlak van wonen, welzijn en zorg met een accent op (organisaties en samenwerkingsverbanden gericht op) ouderen en mensen met een beperking.

Hij weet inmiddels dat innovatief samenwerken méér oplevert dan gedacht of gehoopt dus dat is een belangrijk uitgangspunt in zijn werk.