Expertteam Winkelgebieden


Het Expertteam winkelgebieden is begin 2014 partner geworden van Platform31, binnen de programma’s Economie en Ruimte. Als partner zal het Expertteam betrokken worden bij projecten van Platform31. Vanuit vaardigheden en expertise van beide kanten zal invulling gegeven worden aan de partnerrelatie.

De leden van het Expertteam ondersteunen beleidsmakers, eigenaren van winkelvastgoed, ontwikkelaars, ondernemers en retailers bij uiteenlopende onderwerpen, zoals het toepassen van (planologische) wet- en regelgeving, projectorganisatie, financiering, fiscale mogelijkheden, concepten en de matching van eigenaren en potentiële afnemers.


Gedreven en ervaren professionals

De kern van het Expertteam winkelgebieden wordt gevormd door vier zeer gedreven en ervaren professionals. Indien de opgave daar om vraagt kan daarnaast gebruik worden gemaakt van specialisten uit een zeer omvangrijk netwerk.

De kern van het expertteam bestaat uit:

 • Remko Bak: adviseur vastgoed- en gebiedsontwikkeling en structuurvisies
 • Jaap Kaai: adviseur ruimtelijke ordening en retail, markt- en consumentenonderzoek
 • Marc Majolée: ruimtelijk-economisch adviseur, interim manager en overheidsbeleid
 • Hans Zimmer: gedelegeerd projectontwikkelaar, aan- en verhuurbegeleiding, aan- en verkoopbegeleiding


Over het team

Het Expertteam Winkelgebieden opereert in een breed netwerk van specialisten met kennis van het product winkelgebieden en de samenwerkingsprocessen. In de aanpak van het team staat het gebied zelf centraal. Hier komen de individuele belangen samen. Op inventieve wijze kijkt het Expertteam naar de kracht van locaties en zoekt naar een duurzame en maatschappelijk verantwoorde toekomst.

Het team gaat op voorhand niet uit van een bepaald scenario. Juist met een brede aanpak wordt recht gedaan aan de dynamiek van het gebied en het woon- en leefmilieu van de gemeente, stad of dorp. Soms is transformatie een oplossing. Vaker zal worden gezocht naar verbinding van gemeente, eigenaren, ondernemers en bewoners van een gebied om kansen te realiseren en tot een nieuw programma te komen. Een programma met aandacht voor de hardware en de software.


Waar richt het Expertteam zich op

Het Expertteam heeft een schat aan kennis en kunde. De teamleden hebben expertise op de volgende terreinen:

 • Visie- en conceptontwikkeling
 • Markt- en haalbaarheidsonderzoek
 • Bouwkundige en Ruimtelijke Ordening wet- en regelgeving
 • Overheidsbeleid en -regelgeving
 • Projectontwikkeling
 • Project- en procesorganisatie
 • Financiering en exploitatie
 • Gebiedsbranding en marketing


Het Expertteam kan helpen winkelgebieden te revitaliseren en de processen daarin te begeleiden. Ze zijn gewend te opereren in, met en tussen gemeenten, marktpartijen en andere belanghebbenden. Vanuit hun werkervaring zijn zij bekend met het samenspel van belangen en emoties die er spelen in deze gebieden.ExpTeamWG


Contactadres
Meester van Oeffelstraat 7
5237 KN ‘s-Hertogenbosch

Contactpersoon
Jaap Kaai
06 24 77 87 04
jaap@expertteam-winkelgebieden.nl

Linkedin:

- Expertteam Winkelgebieden

- Remko Bak
- Jaap Kaai
- Marc Majolee
- Hans Zimmer

Twitter
@AanpakWinkelgeb


www.expertteam-winkelgebieden.nl