Van ontbijt naar passend werk

Met mijn bedrijf Sezer voor Diversiteit werken we aan maatschappelijke vraagstukken. Onze samenleving is divers, we zien dit als meerwaarde en verbindingen leggen tussen de verschillende bevolkingsgroepen is voor ons vanzelfsprekend.

Zo besteden we in het project ‘de Talentenklassen’, niet alleen aandacht aan talentontwikkeling van de jeugd maar voorzien wij ook de ouders van methoden om het beste uit hun kinderen te halen. Anderhalf jaar geleden hebben we een groot plan gelanceerd: Rotterdam Ontwaakt- Rotterdam Ontbijt & Verbindt, een ontbijt op de Erasmusbrug, dat geheel in het teken staat van diversiteit, verbinding en duurzaamheid. De voorbereidingen zijn in volle gang en op vrijdag 2 september 2016 is het zo ver. Op deze morgen, voorafgaand aan de start van de Wereldhavendagen, schuiven 2012 Rotterdammers uit alle lagen van de bevolking aan de gedekte tafels op de brug. Samen een maaltijd delen verbindt. Mensen raken met elkaar in gesprek, leren elkaar begrijpen en respecteren.

De focus van deze morgen ligt op het verbeteren van de positie van Rotterdamse jongeren op de arbeidsmarkt. Een groot aantal studenten uit het beroepsonderwijs kiest een studie die niet bij hen past of waarin nauwelijks werk te vinden is. Het gevolg is een groeiende kloof tussen werkenden en werkzoekenden, tussen arm en rijk. Wij vragen de bedrijven die bij het ontbijt aanschuiven of zij met Rotterdamse jongeren (studerend of werkzoekend) in gesprek gaan. Zo kunnen de jongeren zich een goed beeld vormen van hun kansen en mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Of nieuwe perspectieven dienen zich aan, want de jongeren krijgen de kans om hun kwaliteiten te laten zien. Zo kunnen zij beter een richting kiezen binnen hun studie of kansrijke beslissingen nemen voor hun toekomst.