Op reis met kompas en kaart

Door Joost Groenendijk, DSP-groep

Vorige week was ik bij de landelijke bijeenkomst ‘Effecten van beleid in wijken meten’ in Utrecht. Het viel me daar op dat sommige gemeenten hun hoop vestigen op uitgebreide gespreksformats en productenboeken. Ik begrijp goed dat gemeenten grip willen krijgen op sociale wijkteams en de activiteiten die zij onder de nieuwe gemeentelijke taken uitvoeren. Maar is standaardisering de juiste weg? De ruimte die bedoeld was voor innovatie en maatwerk dreigt te worden ingevuld met sturende formulieren.

Het staat natuurlijk buiten kijf dat gemeenten de wettelijke taken goed moeten kunnen uitvoeren. Dat betekent aan de ene kant de geboden ondersteuning financieel èn organisatorisch in de hand houden en aan de andere kant ruimte bieden en randvoorwaarden scheppen voor het leveren van maatwerk. Daarbij gaat het in mijn ogen om een zorgvuldige mix van lichte sturing en duidelijkheid van bovenaf en tegelijkertijd ruimte voor (het leren van) nieuwe werkwijzen van onderop. Toegepast op de praktijk van het sociaal wijkteam doen we er goed aan om professionals uit te rusten met kompas en kaart om zo in gesprek en samen met burgers de route naar meer zelfredzaamheid of het voorkomen van terugval uit te stippelen.

Bovendien is het op het niveau van de gemeente van belang om te leren hoe kompas en kaart worden ingezet. Waar staan de wijkteams? Welke resultaten behalen zij en wat zijn ervaringen van burgers zelf? Op basis van dergelijke informatie kunnen teams en gemeenten leren wat werkt en zo nieuwe stappen bepalen. En daarmee kunnen professionals nog beter uitgerust op weg en waar nodig van het uitgestippelde pad afwijken. Want daar gaat het toch uiteindelijk om: dat we praktijkkennis van professionals en burgers zelf benutten om die burgers die het nodig hebben een extra steun in de rug te geven, zonder voorbij te gaan aan hun eigen mogelijkheden en initiatief.

Joost Groenendijk, senior adviseur DSP-groep bv

DSP heeft met gemeente Zaanstad een instrument ontwikkeld waarmee zij ervaringen met wijkteams in beeld brengen. Kijk voor meer informatie op ervaringmetwijkteam.nl.