Loslaten

De paarse krokodil zwemt al heel wat jaren door de gemeentelijke wateren. Hij staat symbool voor de wirwar aan regels die de overheid heeft opgesteld. Menig ambtenaar, burgemeester of raadslid heeft de jacht al eens geopend. Vaak zonder succes. Maar het kan wel. In Hollands Kroon schrapten we zeventig procent van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Het doorhalen van regels is op zichzelf niet erg ingewikkeld. Een pennenstreek is immers zo gezet. Loslaten. Dat is het moeilijkste. Daar is lef voor nodig. In dit geval niet alleen een kernwaarde van onze ambtelijke organisatie, maar ook een karaktertrek die aan onze raad mag worden toegekend. Toen het college eind vorig jaar het voorstel deed om tachtig procent van de regels te schrappen, heeft de raad het idee positief omarmd.

Uiteindelijk bleven er 39 regels van de eerdere 132 over. Door los te laten. Door er op te vertrouwen dat de inwoners ook zonder al die regels voor een gezonde samenleving kunnen zorgen. Met elkaar: particulieren, instellingen, bedrijven, organisaties en de gemeente. Die laatste slechts als een klein onderdeel dat een aantal noodzakelijkheden regelt. De rest is aan de gemeenschap.

Ook intern dragen we dit gedachtegoed uit. Onze medewerkers zijn goed in staat om kwalitatief werk te leveren zonder dat hun hand wordt vastgehouden. Binnen de organisatie zijn dan ook zo weinig mogelijk leidinggevenden. De medewerkers krijgen van de organisatie veel vertrouwen om hun eigen meerwaarde te ontdekken en te ontwikkelen.

Het gaat veel meer over een verandering in denken dan het uitsluitend schrappen van regels. De vrijheid die we (terug)geven aan zowel inwoners als medewerkers leidt tot meer creativiteit, initiatief en positievere mensen. Misschien zelfs wel tot een prettige en sterkere samenleving.

Probeer het ook eens. Eén tip: bijt u zich er niet te veel in vast. Laat het los.

Jaap Nawijn
Burgemeester Hollands Kroon